Ситуация по музика в подготвителна група в детската градина


Времетраене на педагогическата ситуация по музика - около 35 мин.

Предпочитано време за реализация- след 9 часа

Стаята е украсена с зеленина и цветя. Декорирана е с макети на горска растителност, звучи фоново музика /”Скоро ще сме в първи клас”-инструментал/ [пр.9]

На екран пред децата – горски пейзаж с много цветя, пеперудки, буболечки. Инструменталът затихва, зазвучава шумът на гората с цялото си многообразие, откроява се пеене на различни видове птички.

Уводна част


  • В гората сме! Тя е дом за много животни и насекоми. Тук живеят и най- сладкопойните същества-птичките. Всяка от тях пее по различен начин, но песента на всички е нежна и благозвучна. Как пеят? Как звучат песните им?


Очакваните отговори на въпросите подсигурявам с музикалния материал, който звучи; с предварително коментирана графична схема, която е пред всяко дете. [+1]


Същинска част


  • Птиците обичат да пеят. Те пеят дори когато от клонче на клонче се качват до своето гнездо. Пеят и когато слизат, пеят и когато летят. Една сладкопойна птичка подскачала от клонче на клонче и пеела така… /упражнение за разпяване/


На табло пред групата е представена графичната схема на упражнението. [+2]

Игра:”Пей като мен” [*1]

Изпявам упражнението, децата слушат./с това упражнение децата са се разпявали и в предходни музикални ситуации/ [ пр.2]

При повторното изпяване пеят и децата. Транспонирам # и пеем пак. При третото изпяване поставям задачата- да покажат с ръчичка най-ниско стоящото и най-високостоящото клонче. Успешното показване на “високо и ниско” подпомагам с звучене на тромпет в съпровода/на места, където децата трябва да покажат/ Следя за точно интониране, силата на изпяване, темпото, показването с ръчички. Изпяваме още веднъж.


  • Така птичките затоплят гласчетата си сутрин и се подготвят за пеене, защото по цял ден се надпяват на воля.Понякога техните гласчета затихват, защото през гората преминават големи и страшни животни /звучат рев на мечка и вой на вълк/ Кои ли са те?

Един малък ловец решил да иде на лов с татко си, за да убие страшния звяр, но….


На екрана-презентация “На лов”. Звучи песента с подходящ визуален материал. [пр.4]


  • Какво можем да правим докато звучи песента? Да танцуваме, да играем хорце, да маршируваме?


При повторното прослушване – игра:”Пей без глас” [*2]


При третото прослушване - “Пеем всички тихо” [*3]


Изпяваме песента, като давам свобода на децата да маршируват, да жестикулират с ръчички, да показват стрелба с пушка, да пляскат, да изразяват по всякакъв начин движението на музиката, нейният ритъм.Други реферати:
Примерен тест по математика за приемане на ученици след завършен 7 клас
Пробен държавен зрелостен изпит по математика (май 2007 г)
Математическо състезание за 2 клас
Национално състезание по математика-общински кръг 7 клас
Тест по математика за 7 клас


Изтегли рефератаТест по математика за 7 клас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия