Скок дължина начин ,,свит``.Методика и техника на преподаване

Скок дължина начин ,,свит”.

Методика и техника на преподаванеСкокът дължина е от най-старите лекоатлетически дисциплини, познати още от древността. То е ациклично двигателно упражнение с подчертан скоростно-силов характер и задачата на спортиста е достигане максимална дължина на скока.Може да се изпълни по няколко начина – свит, дъга и ножица. Наименованията им произлизат от външната картина на движенията, които се наблюдават при летежната фаза. При начин ,,свит” скачачът след отскачането групира краката към гърдите и в това положение преминава по-голяма част от летежната фаза.

Техника на изпълнение на скок дължина начин ,,свит”

Както при всеки един скок, техниката на изпълнение скок на дължина начин ,,свит” може да се раздели на четири основни фази: засилване, отскок, летеж и приземяване.

Основни изисквания към засилването са: бързина, точност на стъпването върху дъската и незабавен преход към изтласкване. В него се различават две части: ускорение и оттласкване. Ускорението се изпълнява със значителен наклон на трупа в първите крачки, енергична работа на ръцете и високо изнесени бедра. Към средата на разбега движенията стават по- плавни, трупът се изправя и към последната крачка заема вертикално положение. В последните две-четири крачки, започва втората част на засилването – подготовка за оттласкване. Характеризира се със снижаване на ОТЦ, удължаване на предпоследната и скъсяване на последната крачка с 20-40 см. спрямо последната.

Отскок. Започва с максимално сгъване или амортизация в колянна става до 140-145 , в тазобедрената става започва мощно разгъване на отласкващия


Други реферати:
Валутен и митнически контрол
Валутен Митнически контрол
Валутен пазар
Валутен пазар - котировки на валутния курс. Номинален и реален валутен курс. Подходи за изясняване на валутните курсове
Валутен пазар и платежен баланс


Изтегли рефератаВалутен пазар и платежен баланс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия