Слабо склонение (така нареченото “n-Deklination”) на съществителните от мъжки род в немски език при образуване на формата си за винителен, дателен и родителен падеж

Слабо склонение (така нареченото “n-Deklination”) на съществителните от мъжки род в немски език при образуване на формата си за винителен, дателен и родителен падеж

При образуване на формите за винителен, дателен и родителен падеж мъжки род, съществителните обикновено получават определителен член den, dem, des -и окончание “-s” при родителния, но има такива, които се скланят по слабото сколнение те получават окончание “-n”, във всичките различни от именителния падежи.

Кои съществителни от мъжки род образуват слабо склонение?

- Окончание “-n” получават всички съществителни от мъжки род, които в именителен (Nominativ) ед. ч. окончават на гласната “е” примери:


der Affe-des Affen

der Bote-des Boten

der Junge-des Jungen

der Hase- des Hasen

der Neffe- des Neffen

der Ochse-des Ochsen

der Gefährte-des Gefährten


  • Съществителни от мъжки род, които в единствено число Nominativ окончават на “and”, “ant”, “ent”, “ist” примери:


der Doktorand- des Doktoranden

der Elefant-des Elefanten

der Produzent-des Produzenten

der Kapitalist- des Kapitalisten

der Journalist-des Journalisten

der Muzikant-des Muzikanten


  • Съществителни имена от мъжки род, предимно названия на професии и думи от гръцки произход примери:


der Philosoph-des Philosophen


Други реферати:
Преход към класическата икономическа теория
Процесът на създаване на фирма
Същност и еволюция на логистичната концепция
Търговска марка и търговия с интелектуална собственост
Стопански анализ


Изтегли рефератаСтопански анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия