Славяните-произход

СЛАВЯНИ


ВРЕМЕ НА ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНА “СЛАВЯНИ”В нашия критичен анализ “СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ” (Приложение ІІ-17) установихме, че понятието “СЛАВЯНИ” не е било известно като термин на старите българи. Те са ги назовавали “УЛУЧИ”. Сходен е терминът “СУЛИЧИ”, който споменава Н. М. Карамзин (1815г). и ги определя като племенни групи, обитаващи региона на средното течение на река Днепър. /том І, гл.VІІ, стр.108. История государства всерусийского. М.,1988/. Сходен термин, който употребявя акад. Н.С. Державин е “УЛИЧИ”. /Произход на Руския народ, С.,1945, стр.36/. Привеждайки данни от археологически изследвания има приблизително съвпадение на региона, т.е. средното течение и устието на р. Днепър: ”Това е същата оная територия …на скитите”. И в трите случая се касае за ясно различима племенна група с наследствени родови белези.


При извършения от нас внимателен географически и графически преглед на картите, представени от Карамзин и Державин, единственият сходен термин с думата “СЛАВЯНИ” е отразен в картата “Россази ІХ века с окрестными странами”. Това е територията около Новгород и езерото Илмен. Терминът, употребен от Карамзин /или неговите преиздатели, том І, гл.VІІ, стр.108, М.,1988/ е “СЛАВЯНЕ”.


Според българските летописи в този регион таркан Будим, в816 г., съгласувано с волята на кан Урус Айдар (805-855), АЙАР на кан на на на волята на по на унищожения на възстановил на е на само на не (727-759) Галидж (Новгород), Джир на градове на укрепени на новите на и на създал на но , Шамлин на и на Мен. (Приложение ІІ-16 - Будим, на на управлението на в на им на участието на и на наследници на неговите Киевско-Волжка България). “МЕН бил назован така, защото там се събирали хиляда балински улчийци-войни за обезпечаване на придвижването на Будим в неговото наместничество, а своето тарханство той го именувал “Ак Урус”, за разлика от уруските области в Кара-България…Будим, недоверявайки се на балинците, наел хиляда антишки алманци и пет хиляди байлакски улчийци от племето кулбак. Кулбаците той държал близо до себе се, а за антишците построил крепостта Калган до река Кара-Тун” /том І, стр.30/.


От българските летописи и другите исторически извори, стигаме до извода, че терминът “СЛАВЯНЕ”, нанесен върху картата на Карамзин в ІХ в., не е съществувал. Неубедителни са опитите за връзка на термина “СКОЛОТИ”, наименование на скитите в някои стари автори отVІІІ-ІІ в. пр. н. е., с термините “СКЛОВЕН” и “СЛАВЯНИ” /акад. Н. С. Державин, Произход на руския народ, стр.14/. И в същия автор, на стр.28, вмененият на Херодот термин “БУДИНИ”, сиреч “СЛАВЯНИ на РУСКИ”, е опит за смехотворна фалшификация. Между древния Херодот и Тар кан Будим, както и неговите охранители, улучи-будими, има разлика във времето около1300 години. Маркираната от Карамзин област с термина “СЛАВЯНЕ” и сега носи следите от строителя на укрепения град Мен, Тар кан Будим, сина на кан Крум (802-814). Това е наименованието на езерото, до което е бил построен този град, и което и до сега носи името ИЛ (провинция) МЕН.


Проследявайки родословието на кан Бат Баян (665-683) (Приложение І-8 - Династически връзки между Дунавска България, Киевско-Волжка България и Хазария.. ). , както и настъпилото религиозно и държавно разделение в средата на ІХ в. (Приложение І-10 - Разделението на държавата на Бат Баян и наследниците му от род Дуло след кан Урус Айдар) откриваме множество имена на владетели с окончание “СЛАВ” (Приложение І-11 -


Други реферати:
Белтъци - характеристика
Билки-Технически университет София
Биологична оценка на биопродукти за различни цели
Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие
Болести по краставиците и система за борба с тях-Физиология на растенията


Изтегли рефератаБолести по краставиците и система за борба с тях-Физиология на растенията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия