Снаха-ценности и цялостност, инфлация и разпад

Снаха - ценности и цялостност, инфлация и разпад


     

Човек притежава спонтанни съзидателни сили, чрез които се социализира. Когато те се натъкнат на пречки или на непреодолими препятствия, ограничаващи естественото им разгръщане, настъпва фрустрация (Киров 1988: 98-99). Това е състояние на ощетеност, незадоволеност от живота, което поражда омраза, комплекси, неврози (Дако 1995: 514). Градивните сили се модифицират в рушителни.

     Цялата същност на човека е желание и стремеж (А. Шопенхауер). Четирите основни човешки желания са: за ново, за сигурност, за признание, за умение (Киров 1988: 20). Значителна част от поведението на хората още в най-ранна възраст се определя от реакциите спрямо нови външни дразнители, от търсенето на непознати предизвикателства, за да задоволят иманентния си стремеж към преодоляване на постигнатото. Новото стимулира всяка жизнена дейност и доставя радост, еднообразието угнетява и акумулира умора (Киров 1988: 19-23). Но неофилията може да се трансформира в своята противоположност неофобията - омраза към новото, тъй като то крие риск от неуспех, провал, загиване, докато старото, провереното е сигурност (Киров 1988: 21). Смята се, че колкото са по-изразителни инстинктите, толкова по-ограничен е диапазонът, в който се долавя новото (Киров 1988: 21), стеснява се каталогът на търсените неща, те се превръщат в свръхценности. В придобиването и натрупването им - например на определен вид блага, без това да е житейски необходимо, се съсредоточава енергията на индивида, това дава смисъл на неговото съществуване.

     На определен етап от еволюционния процес са възникнали инстанции, които контролират разгъването на "инстинктивните програми за поведение" (Киров 1988: 17). Това са вината и срамът - отчасти съзнавани, отчасти несъзнавани функции на Свръх-Аза, "сигнали, променящи динамиката на онази част от поведението, която е нагонно обусловена" (Киров 1988: 17). Тяхната поява е направила възможно възникването на трайни човешки общности. Когато в даден колектив те биват изтласкани или атрофират, там "настъпва регресия, обуславяща вътрешновидова агресия и разпад на общността" (Киров 1988: 17).

     Възможностите за освобождаване от вина са две: покриване със защитни средства, което обаче не изличава чувството за вина и то продължава да се мултиплицира в погрешни действия или невротични симптоми; и "осъзнаването, признаването, самокритиката, покаянието и изкуплението" (Киров 1988: 18). А начините за изкупление са три: "изповед, добро дело или себенаказване (достигащо понякога себеунищожение)" (Киров 1988: 18).

     Как са осмислени и художествено превъплътени тези социалнопсихологически антропологизми в романа "Снаха"?

     Използвайки своите съзидателни сили, дядо Боню Юрталана полага основите на фамилното материално благосъстояние: "той от едно агънце цяло стадо направи... Богатството, дето го имаме, оттам му е маята" (Караславов 1995: 193). Синът му Стойко вече е "човек от средна ръка", а внукът Тодор - богаташ (90), който владее най-хубавата и голяма нива в целия кър (93), "цяло поле" (97). Това е постигнато с неимоверен труд, събирано е парче по парче с множество лишения и мъки (211). Наистина, слуховете за придобити жълтици чрез изнудване през войната в Беломорието като че ли се потвърждават от израза "За парите от войната загатваше той" (133). Но общественото мнение отдава заслуженото и на Тодор Юрталана - отчита, че е добър стопанин, предприемчив и находчив, държи на думата си, умее да работи, знае какво и кога да посее, цяло село него гледа (30, 94-95, 160). И въпреки недостатъците му - скрит, користен (84), недоверчив (21), недружелюбив (87), го изтъкват за "най-примерният човек в цялата околия" (160).

     Сам Тодор Юрталана се счита за "прост и див" (39), защото единственото, което умее, е земеделието: "Да е земя, да е рало, да е вол, знае как да ги оцени и какво да прави с тях" (38). Не е доволен от това, то го гнети, защото смята, че богатството се крие в машината, в търговията и в учението (96): "Ако имаше кой да ме учи мене, ехее, света на пръст щях да въртя сега!" (172).


Други реферати:
Oпределяне стратегиите на фирмата
SWOT анализ
Адаптивни стратегии и стратегически алтернативи
Административна култура и етика в УЧР
Анализ на труда, същност, цели


Изтегли рефератаАнализ на труда, същност, цели - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия