Снаха-ценности и цялостност, инфлация и разпад

си за убийството на момчето, уж без да се усети (195). По пилатовски! Впрочем неслучайно бащата изтъква като главно нейно качество хитростта (56)!

     Колко струва, че й е противно да води пазарлъци за цената на своето мълчание (195), страшната разпра за имота й тежи (201), съжалява грохналия само за няколко часа възрастен човек (192, 195), щом й е драго, "като удари свекъра си там, дето той и не очакваше" (195), настоява на крайните искания на родителите си, намерили сгода да изнудват изнудвача и да се облагодетелстват от нещастието на дъщеря си, защото "днеска не трябва да имаш милост към другите, ако искаш да се подсигуриш, па и децата си да наредиш" (30), и отказва прошка на унизения си вече мъчител? Обичта - това означава името Севда, в средата на юрталановци и казълбашевци се е изродила в ненавист! Какво по-жестоко изобличение, обвинение и осъждане на общество, в което хората и "за най-дребната работа се ядяха" (56)? "Криво са го наредили този свят" - заключава Илия Казълбашев и не си дава сметка, че той е един от виновниците за "изкривяването" на обществената система. "В този роман - констатира С. Султанов, има лято, има есен, има зима, няма пролет" (Султанов 1979: 253). Защото я няма в света на юрталановци и казълбашевци! Както не достигат и светлината, и топлината. Надеждата е в разсъмването - бъдеще.

     Като всяка дискурсивна словесна структура, "Снаха" е в някаква степен продукт и на колективната културна памет, тъй като авторът, съзнателно или не, вплита в творбата си набор от характерни елементи на традицията - мотиви, персонажи, символи (Ю. Лотман), и в крайна сметка създава концептуализиран мит от културни знаци, които трябва да бъдат разтълкувани в тяхната взаимосвързаност (Н. Фрай). Това обуславя необходимостта от съотнасяне на определения текст към феномени на трите стожера на традицията - православието, народното творчество, митологията; от търсене в стратиграфски план зад конкретната първоравнинна повърхност на общи морфологични и смислови компоненти и от систематизиране на аналогиите на равнище семантични пластове, които условно могат да бъдат наречени библейски, фолклорен, митологичен.


Други реферати:
Форми за изпитване и оценяване
“Текстът като модел- херменевтичното разбиране” от Пол Рикьор
Изток и запад
Крадецът на Праскови
Комуникацията и културата


Изтегли рефератаКомуникацията и културата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия