Социалдемокрацията и обществото на благоденствието

Социалдемокрацията и обществото на благоденствието

Социалната държава


Интерпретативно съчинениеСоциалдемокрацията в един нов свят

Социалдемокрацията е едно от основните идеинополитически течения на съвременността.Тя търси нови пътища за оцеляване и разширяване на влиянието си след 1945г. Защитата на идеалите на парламентарната демокрация и хуманизма в годините на хитлеристката агресия е сериозен обществен капитал за социалдемократите, особено като се сравни с просъветската линия на комунистите в годините на германско-съветския пакт.

Жизненото равнище и потреблението нарастват, изменя се структурата на работната сила – все повече хора са заети в сферата на услугите и се увеличава делът на квалифицираните специалисти. Напредъкът и съвременното производство променят бита и мисленето на работниците , които вече не могат да бъдат привлечени с призиви за революция и барикади. Партиите, наричащи се работнически, навлизат в управлението и споделят сверзаните с това отговорности.

Студената война засилва недоверието към левицата, а социалдемократите не успяват да се възползват докрай от лявата вълна след 1945г. Разширява се влиянието на десницата и на християндемократическите партии.

С изключение на Италия и Франция, където комунистическите партии са силни, във всички останали страни основната партия на левицата е социалдемократическата. Социалдемократите са ограничени в търсенето на съюзници за управление. Лейбъристката партия управлява във Великобритания, веднага след войната и запазва позициите си. Една от най-силните социалистически партии на континента е австрийската, а също и тези в Дания и Швеция.

Създаденият през 1951г. социалистически интернационал, прокламира идеала за „демократически социализъм”, който може да се постигне в условие на мир, демокрация и чрез еволюционни промени в рамките на капиталистическото общество.

Старите идеалогически постановки са отхвърлени и социалдемократите в Германия първи решават в своята Бад Годенсбергска програма от 1959г. да се обявят за партия на целия народ, а не само на работниците. Те са партия, бореща се за основните права и совбоди, за принципите на социалната справедливост и свободата на индивида. Твърде съществено идеологическо развитие се постига чрез отказът от класовата борба и заместването й с прогресивна политика в областта на доходите. Аналогични промени се правят и в партиите в Дания, Австрия и Швеция.

Държавата на благоденствието

Сериозни социални реформи съпътстват възстановяването на европейските икономики и управлението на различните правителства в Западна Европа.

Социална защита на населението и съответстващите й закони съществуват и преди войната. След 1945г. Обаче става възможно разширяването на защитната мрежа както по отношение на броя на включените в нея, така и по обема на ползваните от тях придобивки. Постепенно се стига до идеята за равенство във възможностите и за „социален чадър” за най-широките обществени слоеве.


Други реферати:
Мини държави-Сан Марино, Андора
Населението в България
Население на България (план за тема)
Моят роден град
Естония-кратка характеристика


Изтегли рефератаЕстония-кратка характеристика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия