Социален факт

Какво е това социален факт?


План - конспект


  1. Кои факти са социални?

а) грешно считане

- социални са почти всички явления в обществото, стига да са достатъчно разпространени и да представляват известен социален процес

- всеки индивид пие, спи, яде, размишлява, т.е. това са човешки явления. Ако тези факти бяха социални, социологията не би имала собствен предмет

2. Във всяко общество има определена група явления, които се различават по ясно очертани признаци от онези, които другите науки за природата изучават

3. Ние изпълняваме задължения, които са определени вън от нас и нашите постъпки, т.е. в правото и в обичаите

4. Дори да се вземат последователно всички членове, от които е съставено обществото, това което предшества може да бъде повторено за всеки един от тях. Ето значи начини на действие, на мислене и на чувстване, които имат това забележително свойство, че съществуват вън от индивидуалните съзнания

5. Тези типове поведение или мислене притежават императивна и принудителна мощ, по силата на която се налагат над индивида, независимо от това, дали той желае или не

6. Ако се опитаме да нарушим правилата на правото, те реагират така, че:

- да попречат на нашето действие – ако това е възможно

- да го обезсилят и възстановят в нормалната му форма – ако то е вече извършено , но поправимо

- да ни накарат да ги изкупим – ако не може да бъде поправено по друг начин

7. Ако не се подчиняваме на условностите в света, ще ни държат в отчуждение

8. Социални са фактите, които се състоят във външни за индивида начини на действие, мислене и чувстване и притежават принудителна власт, по силата на която се налагат над него. Те не могат да бъдат объркани, нито с органичните, нито с психичните явления, защото се състоят в представи и действия. Наричат се социални, тъй като е ясно, че след като негов субстрат не е индивид, то не може да има друг субстрат освен обществото

9. Тъй като е безспорен фактът, че днес по-голямата част от идеите ни не са създадени от нас, а идват от вън, то е ясно, че само налагайки се, те могат да проникнат в нас. Също така е ясно, че социалната принуда не означава по необходимост изключване на индивидуалната личност

10. Възможно е да се мисли, че социален факт има само там, където съществува определена организация

11. Социалните течения са факти, които имат същата обективност и същото влияние върху индивида, както социалните факти, но не притежават същите изкристализирали форми

12. Възникващите в дадена общност големи движения на ентусиазъм, на възмущение, на съчувствие, не произхождат от нито едно отделно съзнание. Идват отвън и могат да ни увлекат въпреки волята ни. Без да усетим могат да упражнят натиск върху нас. Този натиск се проявява веднага щом се опитаме да се борим срещу тях

13. Ние сме жертви на илюзия, караща ни да вярваме, че само сме направили онова, което ни се е наложило отвън, но въпреки това тази илюзия не премахва указания натиск


Други реферати:
Организирана престъпност
Средногорие
Основи на превантивната и пробационна дейност
Старите тайни на неостаряваща Трявна
Особености на връзки с обществеността при кризи


Изтегли рефератаОсобености на връзки с обществеността при кризи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия