Социална политика в областта на професионалната квалификация и преквалификация на работна сила


Университет за национално и световно стопанство

гр. София

КУРСОВА РАБОТАпо Социална политика

на тема:

Социална политика в областта на професионалната квалификация и преквалификация на работна сила
Други реферати:
Система на маркетинга
Системи за разпределение; видове дистрибуционни канали
Стокова марка и опаковка
Съвместна предприемаческа дейност за излизане на международните пазари
Съвременна концепция за продуктово и технологично обновяване


Изтегли рефератаСъвременна концепция за продуктово и технологично обновяване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия