Социалната етика и отговорност в политиката на организациятаКорпоративната социална отговорност е нова концепция за бизнес поведение и бизнес отношения, със значителното си ударение върху етиката тази концепция приема и обхваща идеята за бъдещите поколения и гарантиране на устойчиво развитие.

Социалният контекст, в който корпорациите действат и вземат управленски решения, е динамичен и сложен. Следователно да разберем същността на социалната отговорност и етиката на бизнеса означава да приемем, че те се променят с времето и с изменението на обстоятелствата.

Мениджърите трябва да познават собствените си отговорности за въвеждане на приемливи етически стандарти в своите организации. Те също така трябва да разбират необходимостта да създадат такива организационни процедури и политика, които насърчават разобличаването на всеки случай на неeтично поведение. Понятието за минимален стандарт на социална отговорност и етика в политиката на управление включва такова поведение, което е в рамките на закона. Законността трябва да бъде приета като праг, долна граница на всяко управленско и организационно действие.

В един преглед на литературата, публикуван напоследък, се посочват множество определения за социалната отговорност. Най-общо социалната отговорност може да бъде определена както като обществената отговорност на всеки гражданин, така и тази, която носят всички организации, опериращи на територията на една страна. Индивидуалната социална отговорност се изразява в ангажираността на всеки индивид към общността, в която живее.

Корпоративната социална отговорност, най-общо се изразява, както в грижата за работещите в компанията, така и в проявата на ангажираност към проблемите на екологията и на общността, в която компанията развива своята дейност.

Поведението на организациите може да бъде условно диференцирано в четири основни ,,възходящи” категории или равнища, в зависимост от степента на проявление на социалноотговорните действия:

  1. икономическа отговорност – измерва се във финансови показатели за ефективност;

  2. юридическа отговорност – изразява се в спазване на закони, правила и регулации;


Други реферати:
Неорганични съединения
Евгеника и бъдеща еволюция на човека
Теория за самоорганизацията
Природни паркове и pезервати на Балканския полуостров
Биологичното действие на витамините


Изтегли рефератаБиологичното действие на витамините - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия