Социология

със специализацията, обособяването на различните производители, а вторият процес е свързан със степента на обвързване на тези производители в едно единно цяло. Чрез общественото разделение на труда и чрез обвързването обществото решава един много важен въпрос свързан от една страна със специализацията, ограничените производствени възможности на отделните производители и широкия спектър на техните потребности. Задоволяването на тези потребности е в основата на необходимостта от размяна, защото само по пътя на размяната специализираните производители могат да си набавят необходимите стоки и услуги. Дюркем посочва, че в модерните общества се наблюдава едно негативно явление, една аномалия свързана с отчуждаването между хората, което води до изолация и той нарича това явление на изолация - аномия. За да излезе съвременното ни общество от условията на изолацията, на аномията, то трябва да мобилизира всичките свои морални сили.
Други реферати:
Българската литература и пътищата на нейното модернизиране
Никола Вапцаров-Песен за човека
Доклад за романа Тютюн-за героите
Символизъм
Антонис Ван Дайк


Изтегли рефератаАнтонис Ван Дайк - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия