Социология на правото

1. ИДЕЯТА ЗА СОЦИОЛОГИЯТА НА ПРАВОТО


Социологията на правото (СП) е научна дейност, която се представя в организационен вид, сравнително късно, едва през 1962г. на V-тия конгрес по социология, който се провежда във Вашингтон. Взима се решение да се създаде изследователски комитет по социология на правото. В резултат на дискусии се стига до идеята, че както в развитието на правната наука, така и на общата социология е създаден добър интелектуален климат, който позволява да се представи институционално СП

Основните задачи на СП ще се отнасят до изясняване на механизмите по които възникват правните норми , както и ефективността на тези норми. До колко те действат, как се възприемат от обществото. СП има своя сфера (обект) която да изучава и това се уточнява в момента на обособяването й като самостоятелна научна област. Изследователския комитет по СП провежда конгреси на които се обсъждат различни социологически аспекти на правото. След създаването на Социология на правото като научна област започва и нейното изучаване, като самостоятелна дисциплина в юридическите факултети на различни университети. У нас дисциплината като самостоятелна се въвежда след 1990г., а преди това отделни проблеми от областта на СП се разработват в курсовете по обща социология. В института по социология при Българската академия на науките е създадена през 1968г. Има секция на социология на правото, където се разработват проблеми на научната област на социология на правото. Най-новите постижения е сборникът на отклоняващото се поведение на Георги Фотев. Социологията на правото в нашата страна е област, в която се пише по – малко. СП се формира късно. Отделно правно-социологически идеи могат да бъдат открити в трудовете на редица философи от древността и от по-ново време. СП е известна първо в човешкото познание. Първо в Древна Гърция възниква философията и след това постепенно от нея започват да се отделят различни самостоятелни науки, при това колкото повече науката се намира по- близо до философията , толкова по-бавно става нейното отделяне. За това и науки като логика, етика, социология сравнително бавно се обособяват като самостоятелни науки. В някои случаи те и до днес търсят своя обект на изследване и в това отношение се опитват да се разграничат от философията. Философията възниква на основата на някои обобщения, разсъждения, водещи началото си от ежедневието, обикновения живот. В древногръцката традиция често се говори, че изказванията, забележителните мисли на седмина мъдреци са


Други реферати:
Херпес Зостер
Поведение на медицинската сестра при болни с кръвозагуба
Хормонозаместителна терапия и заболявания на гърдата
Социална медицина
Фитотерапия на стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания


Изтегли рефератаФитотерапия на стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия