Спортно-дидактически аспекти на двигателното обучение

16.Спортно-дидактически аспекти на двигателното обучение – спортно технически и спортно тактически действия.

Етапите в обуч. на спортно-техническите действия са 3

1.Запознаване с новото двиг. действие.Учителят запознава у-те с новото двиг. действие като първоначално дава най-общи сведения за приложението му в спортната практика.

2.Във 2-я етап се цели да се усвои двиг. действие правилно в детайла на техниката.Усилията и на у-я и на у-те са насочени към елиминиране на всякакви ргешки.В този етап се демонстрират нагледни материали:видеозаписи, рисунки, фази на упр. и др.

3.Усъчършенстването на нестереотипните двиг. дейст. се проявява в способност да се изпълняват вариативно със значителни изменения на кинематичната и динамичната структура налагащи се от условията.

Обучението в спортната тактика е дейност на преподавателя насочена към р-тие у отделния у-к (спортист) или отбор на способности да изменя поведението си, да изпълнява движения,действия в зависимост от променящата се ситуация на състезанието.

Овладяването на спортната тактика включва

-изучаване на осн. теоретико-методически положения на тактиката на спортната борба

-практическо овладяване на онс. ел. похвати и варианти на тактически действия

-развиване на тактическо мислене

При овладяване на ел. на спортната тактика е валиден дидактическия п/п на постеоенност и последователност, както и правилото от простото към сложното.

Обучението в индивидуални действия включва упр. на лъжливи вдижения за маскиране намеренията на нападателя и дезориентиране на противника.


Други реферати:
Лекции по управление на местните финанси
Деривативни финансови инструменти
Капиталова адекватност
Държавни финанси
Дългосрочно финансиране в корпорациите


Изтегли рефератаДългосрочно финансиране в корпорациите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия