Сярна киселина

Сярна киселина

Стопанско значение на сярната киселина

Техническото равнище на всяка страна до голяма степен се определя от количеството на произвежданата и изразходваната сярна киселина.годишното производство в България на този продукт през 1983 г. е 854 хил. Тона монохидрат.

Употреба на сярна киселина . широкото приложение на сярната киселина се илюстрира със схема , показана на фиг. 1 . Най – голямото количество сярна киселина се използва за производство на минерални торове – фосфорни и амониев сулфат. Тя е основна съровина за производство на неорганични и органични киселини и соли (син камък , зелен камък, стипца , бланфикс и други).

Концентрираната сярна киселина е силно хигроскопична . това й свойство се използва при нитриране на органични вещества в производството на багрила , киноленти , експплозиви и други. Употребява се за сулфониране на органични съединения при производството на анилинови багрила , лекарства и други.

В органичния синтез все повече се увеличава употребата на концентрирана сярна киселина . Използва се за хидратиране и дехидратиране на органични вещества.

Нефтопродуктите се очистват от серни и други сединения с концентрирана сярна киселина . Тя се използва и като катализатор при полуваване на етери на капролактама, полиетиленгликола и други и при хидролизата на дървесината .

Големи количества сярна киселина се използва в акумулаторната промишленост , металообработването , хидрометалургията , за производството на концентрирана азотна киселина и други.

Търсенето на сярната киселина непрекъснато нараства , затова годишното й световно производство се увеличава

Видове сярна киселина В зависимост от нуждите се произвеждат следните видове сярна киселина :

Техническа концентрирана сярна киселина – 92.5 % - на ;

Олеум – 18.5 – 65 % SO. Пперставлява маслообразна опалесцираща течност . В зависимост от приложението му се пуска с различна чистота ;

Акумулаторна сярна киселина - 92 – 94% HSO .Предназначена е за акулуматори , поради което примесите са в границите : Mn -0.00005 – 0.0001 % ;Fe – 0.006 – 0.012% ; As – 0.00005- 0.0001% ; Cl<0.0005% ; NO - 0.0005 – 0.0001 % ; педуктори – пълно отсъствие ;

Реоктивна сярна киселина - 94-96% на HSO : Безцветна прозрачна течност с отн. Плътност d=1.835. Използва се като химически реактив , без примеси . в зависимост от чистотата се пуска в три макри – химически числа (х.ч.) числа за анализ (ч.з.а.) и числа (ч.)

Съхраняване и транспортиране на сярна киселина и олеума . Концентрирана сярна киселина и олеумът се съхраняват в нефутеровани стоманени хранилища , а разделената и химически чистата киселина – в съдовете , футеровани с киселиноустойчива керамика .

Олеумът и концентрираната сярна киселина се транспортират в стоманени цистерни . За акумулаторната и реактивната сярна киселина се използват цистерни от киселиноустойчива стомана. Разредената сярна киселина се транспортира пооловени стоманени цистерни или стоманени цистерни , футеровани с киселинно устойчиви материали (винипласт и други ) . Химически чистата сярна киселина се транспортира в стъклени дамаджани и бутилки , укрепени с талаш.


Други реферати:
Христо Ботев живеещ в земята България
Човекът и родината-срещи и разминавания
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата Ралица от Пенчо Славейков
Трагичният сблъсък между идеал и действителност в трагедията Хамлет
Съчувствието и добротворството


Изтегли рефератаСъчувствието и добротворството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия