Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

първият етап на средното образование е 3-годишен, в редки случаи 4-годишен. Деветте години на начално и първия етап на средното образование да спадат към задължителното образование. Вторият етап на средното образование да е 3 години.

Напоследък в България се забелязва,че в образованието не се обръща достатъчно време и внимание на изгравдането на общочовешки, морални и граждански качества у учениците. Затова е необходимо да се направят редица промени. Моралното образование да включва морално и психологическо образование.

Предлагам основната задача на моралното образование на децата в началното и средното училище е да се превърнат те в граждани, които силно обичат родината, с цивилизовано поведение, които спазват законите. Освен това, на учениците да се помага да формират правилен светоглед и ценностна система.Използвана литература:


  1. Бижков, Георги , Попов, Н. „ Сравнително образование”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, София , 1994

2.Изискванията за заемане на длъжността

"учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование,

професионална квалификация и правоспособност - ДВ, бр. 69 от

26 август 1994 г., в сила от 26 август 1994 г.
Други реферати:
Иван Вазов и тема за родното
Любовта като изпитание и като себепознание
Ниагара-чудото на природата-Алеко Константинов
История Славянобългарская на Паисий Хилендарски
Йордан Йовков, Албена


Изтегли рефератаЙордан Йовков, Албена - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия