Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

Усвояване на общочовешките и националните ценности, добродетели и култура: изграждане не свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите, правата на другите, тяхната култура, език и религия.

Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на ученика и придобиване на широка обща култура.

Духовно, физическо и социално развитие: подготовка на учениците за здравословен начин на живот.

Постигане на образователна степен и на професионална квалификация според възможностите на учениците и на избраното от тях училище.
Управление на образователната система във Великобритания:

Образователната система в Великобритания се окачествява като една от подчертано децентрализираните системи в света. Начело на упревлението е Депертаментът по образование и наука, който е орган на централното правителство и се ръководи от Държавния секретар за образование и наука. Освен това на национално ниво, но встрани от правителствената администрация, работят т. нар. Инспектори на Нейно Величество по училищата. Те имат за цел наблюдение, а не контрол. Инспекторите докладват по всички аспекти на образованието в училищата и имат пълномощия да дават съвети на училищните управи, на локалните образователни власти. Дори и на правителството.

Следващото ниво на управление заемат три основни власти:

  1. Местни образователни власти, които са диференцирани по териториален признак. Те са отговорни за началните и средни училища, както и за колежите за по-нататъшно образование в тяхната територия.

  2. Съвет за финансиране на политехниките и колежите( тези учебни заведения дават по-нататъшно


Други реферати:
Седма и осма Божия заповед
Библията сътворение на света
Бог е Любов
Безумието на окултизма
Божиите заповеди


Изтегли рефератаБожиите заповеди - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия