Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

напреднало образование). Този съвет се грижи за всички политехники и колежи в страната.

Съвет за финансиране на университетите, който се грижи за всички университети в цялата страна.

Съветите за колежите и университетите имат предимно административно-финансова отговорност, а не конкретно управленска власт, защото колежите и университетите са автономни.

За религиозното образование и църковните училища се грижат т. нар. Постоянни съвети по религиозното образование, които са мандатни органи във всяка местна образователна област.Управление на образователната система в България:

В последните години значително бе опростена цялостната структура на образователната система, като се създадоха условия за нейното децентрализиране.

Управлението на училищата се осъществява на 4 нива: национално, регионално, общинско, местно.

В национално ниво управлението се осъществява от Министерството на образованието, науката и културата. По принцип то е органът, провеждащ държавната политика в областта на образованието. Към министъра на образованието е създаден Висш учебен съвет като специализиран еспертен орган за оценка и утвърждаване на държавните изисквания в образованието.

На регионално ниво управлението се осъществява от 28 регионални инспектората по образованието, които са на пряко подчинение на Министерството на образованието и осъществяват държавната политика на територията на региона.

На общинско ниво общинските съвети имат правомощия за осигуряването на: задължително образование; здравното осигуряване в детските градини и училищата ; средствата за издръжката им; условията за столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт на


Други реферати:
Индукционни измервателни преобразуватели
Йонизационни процеси. Термойонизация (пищов)
Квантово-механична представа за строежа на атома
Лекции по физика
Молекулно-кинетична теория за строежа на веществата


Изтегли рефератаМолекулно-кинетична теория за строежа на веществата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия