Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

децата, учениците и учителите; стипендиите и специалните помощи за учениците.

Местното ниво на управление се осъществява в отделните училища от директора на училището, който се назначава от министъра на образованието, педагогическия съвет и училищния съвет.

Тези четири нива не управление на важат за системата на висшето образование. Университетът, като най-автономната институция за висше образование, е пълновластен господар във вътрешния си живот, тук държавата няма никакви ръководни функции и намесата й е недопостима.Финансиране на образователната система във Великобритания:

През 1990г. над 12 милиарда лири стерлинги, което представлява 12.5% от годишния държавен бюджет или около 6% от брутния национален продукт, са отделени за финансиране на образователната система. Независимо от брутните средства , отделени за образование през различните години, приблизителното разпределение на средствата е следното: предучилищни заведения − 2%, начални училища − 8%, средни училища − 31%, специални и занаятчийски училища − 8%, училища и колежи за по-нататъшно образование − 7%, колежи за по-нататъшно напреднало образование − 2%, университери и колежи за висше образование − 21%, заведения за образование на възрастни − 1%, младежки служби −1%, изследователски центрове − 4%, други−4%.


Финансиране на образователната система в България:

Финансирането се осъществяра както със средства от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и другите министерства и ведомства, към които има учебни заведения, така и със средства от местните бюджети чрез общинските съвети. Държавните учебни заведения се финансират пряко от Министерството на образованието, а общинските − от общинските съвети.
Други реферати:
Методи за работа с деца в риск
Евристични методи
Мотивационни теории
Образователната система на Турция
Методи на работа с деца в риск


Изтегли рефератаМетоди на работа с деца в риск - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия