Сравнителен анализ на баланса на Надежда 91

Сравнителен анализ на баланса на „Надежда 91” АД Горна оряховица към 31. 12. 2003 г.
Анализ на актива

Към 31. 12. 2003 г. АД „Надежда 91” притежава активи на обща балансова стойност 3293 хил. лв., в това число дълготрайни активи 1270 хил. лв. или 38, 5 % от общия размер на активите и краткотрайни активи 2023 или 61, 4 % от общия размер на активите. Спрямо 31. 12. 2002 г. дълготрайните активи са намалели с 258 хил. лв., 1528 - 1270 = 258 хил. лв. или с 16, 9 %.

Към 31. 12. 2003 г. дълготрайните материални активи са 1087 хил. лв. или 85, 6 % от дълготрайните активи. Съораженията са 43, 5 % от дълготрайните материални активи, сградите 16, 3 %, земи 36, 2 %, транспортни средства 3 %.

В сравнение с 2002 г. дълготрайните материални активи са намалели с 1101 – 1087 = 14 хил. лв. или 1, 4 % . Съораженията са намалели с

491 – 473 = 18 хил. лв. или 3, 7 %. Сгради и конструкции намалели с

189 -177 = 12 хил. лв. или 6, 3 %. Транспортни средства увеличили

32 – 17 = 15 хил. лв. или 88 % увеличение.

Към 31. 12. 2003 г. дълготрайни нематериални активи няма.

Към 31. 12. 2003 г. дълготрайните инвестиции са 183 хил. лв. и са намалели с 426 – 183 = 243 хил. лв., което се дължи главно на ликвидиране на дялове и участия в дъщерни фирми с 270 хил. лв., а са се увеличили дългосрочните вземания с 43 – 16 = 27 хил. лв.

Към 31. 12. 2003 г. краткотрайните активи са 2023 хил. лв. и са намалели в сравнение с 2002 г. с 2583 -2023 = 560 хил. лв. или с 21, 7 %.

Краткотрайните материални запаси към 31. 12. 2003 г. са 633 хил. лв. или 31, 2 % от краткотрайните активи. Те са намалели с 1676 – 633 = 1043 хил. лв. или с 62, 2 %, което се дължи на намаление на материалите с

501 – 235 = 266 хил. лв. /53, 1 %/, намаление на продукцията с

250 – 18 = 232 хил. лв. /92, 8 %/, намаление на стоките с 882 – 380 = 502 хил. лв. /56, 9 %/, ликвидиране на млади животни и животни за угояване

14 хил. лв., липса на незавършено производство 29 хил. лв.

С най – голяма тежест в краткотрайните активи са краткосрочните вземания, които към 31. 12. 2003 г. възлизат на 1365 хил. лв. и представляват 41, 45 % от актива и 67, 47 % от краткотрайните активи. Спрямо 2002 г. краткосрочните вземания са се увеличили с

- 2 –

1365 – 871 = 494 хил. лв. В сравнение с 2002 г. са се увеличили с 56, 72 %.

Вземания от предприятия са се увеличили с 607 – 20 = 587 хил. лв. Вземания от клиенти и доставчици намалели с 846 – 497 = 349 хил. лв.


Други реферати:
Въпросът за кометите
Галактики. Мъглявини
Галактиките
Гигантски звезди
Гореща Вселена


Изтегли рефератаГореща Вселена - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия