Сравнителен анализ на книгите за учителя по направление БЕЛ за 4-5г. деца на Изкуства, Просвета и Слово

Запознаване с трите програми:

Анализа ще е върху книгите за учителя на издетелствата „Изкуства”, „Просвета”, и „Слово” за 2-ра група в детска градина по образователно направление „Български език”.

Общ поглед:

Изд.„Изкуства” – заглавие: „Аз съм в детската градина”; съдържание: Въведение, Разпределение на броя на преднамерените и непреднамерените ситуации по образователни направления, Примерно седмично разпределение на преднамерена планирана и непреднамерена непланирана ситуация, Психологически особености на развитието на 4-5 годишното дете, Диагностика, Примерно годишно разпределение на тематичното съдържание по образователно направления (по месеци), Прложения по образователните направления.


Изд.„Просвета” - заглавие: „Ръка зъ ръка”; съдържание: Предучилищното възпитание и обучение като основа на образователната политика, заложена в програмната система „Ръка за ръка”, Образователно направлевие „Български език”, Образователно направление „Художествена информация и литература за деца”, Образователно направление „Математика”, Образователно направление „Социален свят”, Образователно направление „Природен свят”, Образователно направление „Игрова култура и пресъздаване”, Образователно направление „Музика”, Образователно направление „Изобразително изкуство”, Образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности”, Образователно направление „Физическа култура”.


Изд.„Слово” - заглавие: „Моливко” („Родна реч в детската градина”(3-7 г.)); съдържание: Увод, Предварителни бележки и уточнения, овладяване на устната реч и опознаване на езика – проблеми и решения, Образователни ядра от направление „Български език”, Примерен проект за развитие на речта и овладяване на родния език (по възрастови групи), Заключение, Литература.


Какво от системите е по направление и насока на българския език?:

Ясно се вижда, че от трите издателства, най-тясно свързано с българския език е изданието на „Слово”, докато другите две са съвкупност от образователните направления.


Критерии за сравнение:


Други реферати:
Ръководство на рутер
Скорост на паметта
Развитие в младенческа възраст 0-1 г
(С)вещите на Далчев
Вапцаров - Пролет


Изтегли рефератаВапцаров - Пролет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия