Средновековна естетика

подобие.


Теорията за символа


Според християнската естетика художествените образи като символи стоят по-високо от природните форми. Те стоят между битието и свръхбитието, т.е. символа е не само път към познанието, но самият той е познание.


В Средновековието изкуството има познавателна функция и то като познание на първопричината. Изкуството е път за спасение и има мистична функция. Тук е голямо значението на символите, образите и знаците. Има три типа образи:

миметически (пасивно отражение). Те отразяват само външния вид на нещата. Тук най-малко се явява духовно съдържание. Те са синтез на форма и съдържание.

символически (символично-алегорични). Символичните притежават самостоятелна ценност, имат битийност. Те имат и друга функция търси се синтез на смисъл и форма.

знакови, при които има пълно отсъствие на синтез между образ и денотат. Те са възникнали случайно, тук образът не повтаря първообраза.


Предмет на внимание през Средновековието са символните образи. Всеобхватният символизъм изгражда основата на цялата познавателно-интелектуална и сакралната сфера на християнската култура.


Византииската естетика разглежда материалната красота като символ, като отблясък от друга свръхземна красота, като условен образ на божествения архитип. Блясъкът и парадността, златото и мраморът, яркостта и великолепието - всичко е уместно като символ на духовно блаженство. Самата церемония на богослужението, която се извършвала във вузантийските храмове, е била пример на най-тънко символично изкуство.


Символът има знакова, естетическа, и сакрална функция.

В своята знакова фунция символът има конкретно значение, естетическата допуска по-свободно множество асоциативно-субективни прочити, макар и все пак ограничени в рамките на семантическото поле на културата. В сакралната си функция той получава духовната енергия на архетипа. При иконите духовната енергия се определя от подобието на образа с архетипа, от името на първообраза и на по-късни етапи – от тайнството на освещаването на иконата.

Образ и подобие


Иконопистта е изкуството, което ни приобщава към свръхестественото начало. В иконата се разкрива собствения вид на православието, чрез нея то се разкрива


Други реферати:
Русия
Седемте Рилски езера
Сектори на стопанско развитие
Село Юнаците
Достойнство


Изтегли рефератаДостойнство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия