Среща на-край пътя или в прегръдката на камъка. Несъстоялото се властване на чужденеца в Извора на белоногата

СРЕЩА НА/КРАЙ ПЪТЯ, ИЛИ В ПРЕГРЪДКАТА НА КАМЪКА. НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ ВЛАСТВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦА В "ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА"

Едно време хората са пили вода право от извора.
Сега трябат канали, филтри, чешми, стомни или стъкла и чаши...
П. П. Славейков. Иво Доля.
На Острова на Блажените

"Изворът на Белоногата" на П. Р. Славейков има своята изключителна съдба, първо, защото е заявено, текстово потвърдено преодоляване на замълчаване на поета след "Жестокостта ми ся сломи", второ, тъй като историята на самото усвояване на поемата от/в литературната класика е изпъстрено от симптоматични нейни появи-препечатвания1 и, трето, - защото нейната сърцевина е концептуализирана в изключителния прочит на Т. Жечев2.

Струва ми се обаче, че текстът на поемата поема и по други пътища точно когато героинята отказва да поеме по какъвто и да е път, особено ако той я отвежда далеч от дома.

Пътят на текста е несъмнено не само път на завръщането, но е и път между мъжа и жената, между господаря и робинята, между извора и чешмата. Така Славейковата поема полага проблемите за властта, маркирани в настоящото изложение, в нов контекст, който при съпоставянето му със "Стоян войвода" разгръща симптоматични отлики.

Още в изречението епиграф са зададени възможни интерпретационни посоки:

ПОМЕЖДУ ИБИПЧА И ХАРМАНЛИЙ (Количествено имената биват обогатени малко по-късно от Бисерча3, селото, което е изчезнало към момента на разказването, изчезнало така, както изчезва съкровище, скъпоценност, която някой иска да притежава, както везирът иска да притежава Гергана, за да се добави още по-късно, но вече в диалога на Гергана и везира, към имената и далечният Стамбул, който бива описван преимуществено от гледната точка на везира, на господаря.

Самото акцентиране върху помежду, но не просто между Ибипча и Харманлий, а на пътя, т.е. на място, което осъществява истинското, положено в някакви координати, свързване, включва пътя, над който властва чешмата, чието име оттласква всякакви други имена. В тесктовата му употребеност пътят има смисъл само защото отвежда до чешмата.)

НА ПЪТЯТ (Пътят несъмнено е място, изглеждащо на пръв поглед неутрално, но е факт, че когато робството се е затвърдило, оформило е вече живота, т.е., когато масовото манифестиране на господарски произвол е било вече ненужно, а в известна степен и невъзможно в очертанията на селището, именно пътят е мястото на произволите, на ужасните злочинства - на пътя господарят все още живее със съзнанието на завоевател или на човек, който трябва да унищожава всички онези, които сякаш му "оспорват" пътя. Много са загиващите по пътищата на империята българи,


Други реферати:
Принципи и тактики при договаряне на сделка с партньори от Източна Азия
Лекции по управление на обществените отношения
Стратегическо управление
Съпротива срещу промените в организацията
Същност и основни функции на индустриалния мениджмънт


Изтегли рефератаСъщност и основни функции на индустриалния мениджмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия