Сталиниския социализъм в България

Сталиниския социализъм в България1. Край на експеримента на “народната демокрация”

Плановете на Сталин за продължителен период на сътрудничество със Запада след края на войната, който да позволи икономическо възстановяване на СССР, се оказват неосъществими. САЩ, които са икономически най-мощната държава и притежават монопола върху атомното оръжие, започват бързо идеологическо, икономическо и военно обвързване със Западна Европа. Целта е да се създаде силен блок, който да противодейства на комунистическата опасност. Това променя съветските планове и стимулира аналогични действия към източноевропейските страни, към които дотогава СССР предпочита да прилага характерния за голямата държава принцип на двустранната обвързаност. Започва постепенното формиране на Източния блок.
Първата стъпка е насочена към по-голямо координиране на политическата дейност. В края на септември 1947 г. в Шкларска Поремба (Полша) по инициатива на Москва се създава Коминформбюро, което обединява 9 европейски комунистически партии. Съветските представители правят извода, че светът се е разделил на “империалистически” лагер начело със САЩ, подготвящ нова война, и “демократичен” начело със СССР, под чието ръководство трябва да се сплотят народнодемократичните страни “в защита на мира”. Москва внушава, че “разпокъсаността” им е вредна и трябва да се преодолее чрез “доброволна координация” на действията. Като пример за успешно развитие по пътя на “народната демокрация” е посочена Югославия и това засилва авторитета на нейния лидер Йосип Броз Тито. Той все повече се оформя като конкурент на Сталин, стремящ се към повече самостоятелност. Това създава заплаха за съветската доминация в Източна Европа в момент, когато Западът бързо се сплотява.
В началото на 1948 г. конфликтът между двамата лидери става явен и довежда до изключването на Югославската комунистическа партия от Коминформбюро през юни с.г. Сталин заклеймява и “националния път” към социализма, обезсмислен от развитието на международните отношения и създаващ условия за отслабва
не на съветския контрол върху Източна Европа. Поставя се началото на нова линия – преход към уеднаквяване на политическите системи в Източна Европа с модела, по който през 30-те години е изграден социализмът в СССР. СССР се стреми да противопостави на Запада сплотен около Москва блок, а ударът срещу ЮКП служи за сплашване и дисциплиниране на останалите комунистически партии.

 2. Налагане на съветския модел в българския политически живот

След Шкларска Поремба БРП (к) ускорява радикалните преобразувания в страната в духа на “народната демокрация”. На 4 декември 1947 г. е приета нова


Други реферати:
Игра, общуване, изкуство
Играта-специфичен вид човешка дейност. Място и роля в системата на човешката активност
Играчката в живота на децата
Игри и игрови технологии
Игрова култура, модели на игрово взаимодействие и етапи на моделния процес


Изтегли рефератаИгрова култура, модели на игрово взаимодействие и етапи на моделния процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия