Стара българска литература


Русенски университет “Ангел Кънчев”

филиал силистра

на тема:

Сказание за буквите” от Черноризец Храбър – хипотези за личността на автора
Изготвил: ______________ Проверил: ____________________

І курс,

специалност, Български език и английски език

(гл.ас. Галина Лечева)


________

Силистра


Други реферати:
Финанси
Пари, банки и капиталови пазари
Планиране на специално събитие
Поява, същност и развитие на електронния бизнес
Предизвикателствата на Facebook


Изтегли рефератаПредизвикателствата на Facebook - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия