Старогръцките романи

От времето на Античността има редица произведения с “романен” характер. В тях героите обикалят по света, преминават през различни премеждия и приключения. Това може да се каже още за най-ранните текстове, които са били предназначени за слушане от събралите се на пирове или в театъра. Такива са Омировите поеми “Илиада” и “Одисея”. От по-ранното време историографията е тази, в която се срещат отделни по-малки разкази – новели, с подобен характер. От по-късно време познаваме отделни прозаични творби, а през Елинистическата епоха и по-късно, през времето на принципата, в гръко-римския свят се появяват вече по-големи текстове с приключенски характер, но предназначени за индивидуално четене. Такива произведения са античните “романи”, възникнали на старогръцки език във връзка с това, че са били писани и разпространявани в гръкоезичната част на античния свят.

Може да се каже, че античният “роман” има три по-открояващи се разновидности. Една от тях е любовно-авантюрният роман, например “Аброком и Антия” или “Ефеска повест” от Ксенофонт Ефески, “Херей и Калироя” на Харитон от Афродизия, “Дафнис и Хлоя” на Лонг и др. Към втория тип се отнася т. нар. римски сатиричен или битово-авантюрен роман, каквито са Петрониевият “Сатирикон” и “Метаморфози или Златното магаре” на Апулей. Към третата група могат да се причислят произведенията с биографичен характер като “Киропедия” на историка Ксенофонт или анонимният “Роман за Александър”. След ІІ в. сл. Хр. те добиват изключителна популярност, която продължава и през Средновековието, тъй като задоволяват нуждите на голям и най-разнообразен тип публика.

Любовно-авантюрният роман “Дафнис и Хлоя” се приписва от традицията на Лонг и се датира приблизително през ІІ в. сл. Хр. Тъй като за автора не е известно нищо, изследователите смятат, че всъщност той е анонимен. Оттук се явява проблем и с датирането на текста, което се прави най-общо по косвени данни. Това се отнася и за текстове като Омировия епос. Повечето теории и хипотези, свързани с въпроса за авторството на Омировите поеми и в частност с “Одисея”, твърдят, че те имат автор, но доколкото все пак почиват на една първоначална устна митологично-фолклорна традиция, не може с точност да се датира тяхното окончателно възникване и оформяне.

В Лесбос, близо до Митилена, един козар на име Ламон намерил подхвърлено момченце. Една от неговите кози го кърмела. При детето в една кошничка имало кутия със скъпоценни предмети (пурпурна наметка със златна тока и кама с дръжка от слонова кост ) оставени за разпознаване. Две години по- късно недалеч от същото място един овчар (Дриас) намерил момиченце - също подхвърлено, и също , както можело да се


Други реферати:
Подготовка на детето за трудова дейност чрез игрова дейност
Професионално ориентиране и интегрирано образование на деца със специални нужди
Социализация и възпитание. Социализация и идентичност
Сравнителен анализ на образователните системи в САЩ и България
Психология на професията и личността на учителя в учебната дейност


Изтегли рефератаПсихология на професията и личността на учителя в учебната дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия