Статистика

Предприятието ЕООД “Хляб и хлебни изделия” - гр. Благоевград е създадено през 1994год. и е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение № 2342/04.05.1992 год. от Благоевградски окръжен съд.

Основен предмет на дейност на дружеството е производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, транспортна дейност, търговия в страната и външноикономическа дейност.

Целите са:

-Увеличаване на пазарния дял;

-Развитие и въвеждане на нови продукти и услуги, въз основа на съществуващите канали на разпределение;

Пазарът -Фирмата има добри пазарни позиции, но се стреми да завладее нови позиции чрез добро качество и достъпни цени.


ИНДЕКСЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ


Необходимостта от изучаване на индексите произтича от тяхното широко приложение в икономическата статистика при изучаване динамиката на брутния вътрешен продукт, националния доход , цените, работната заплата и т.н. при измерване на факторите.

Индексите са специфични конструирани относителни измерители на различията по време и място, между нормативни и фактически резултати и влиянето на факторите при анализ на сложни явления.

Индксите фигурират във всички учебници по обща теория на статистиката, като основна, централна тема. Индексната теория е много


Други реферати:
Изворът на белоногата
Изборът на жената в стихотворението Жена на Блага Димитрова
Яворовите хайдушки копнения
Поемата Септември
Образът на Бай Ганьо


Изтегли рефератаОбразът на Бай Ганьо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия