Стойностите в човешкия живот според втората половина от разказа Косачи

Стойностите в човешкия живот според втората половина от разказа Косачи


Героите в Косачи търсят отговор на вечните въпроси за смисъла на живота,за силата на любовта, за доброто и злото. В свят на бедност и мизерия, на сиромашия и недоимък, се откроява приказното, което дава възможност на човек да открие и защити онези високи ценности, които не могат да бъдат смазани от ежедневното. Нереалното измества реалното, картините на фантазията надделяват над доводите на разума. Това е своеобразната победа на героя над отруденото му битие – той все още не е надвит от него, щом може да последва несигурните,но емоционално достоверни пориви на душата си.

В историческото битие на селянина трудът винаги е бил главната, опрелеляща и неизменна характеристика на живота му. Именно чрез описанието на тези устойчиви форми, свързани с трудовото ежедневие на хората, авторът внушава горчивата истина на враждебността на света като цяло. Отделната случка обаче е проблемно и психологически наситена и отразява цялостното битие на героите – колкото строго индивидуално, толкова и общовалидно. Преплита се интимно и социално, романтика и прозаичност, хаплива шега и болка.Приказката едновременно кореспондира и противостои на действителността.


В Косачи Трагедията на героите се корени в откъсването от близките им и необходимостта да се скитат в дирене на препитание. Елин-Пелиновите герои са извън селото, извън ясните социални пространства, т.е. извън нормите.


В разговора край огъня назрява психологически конфликт,провокиран от недоразказаната вълшебна приказка на Благолажа,която намира своето продължение в битието на Лазо. Хапливи забележки,ту по-злобливи,ту по-шеговити,породени от първопричината за поведението на героите, сгъстяват напрежението: ‘няма месец, откак се земахте, и ти й се насити и я остави’, ‘Остави я за пуста печалба...Усилни години станаха,какво да се прави!’ Приказката дава възможност на Лазо да премине от света ‘тук и сега’ в един друг свят.Любовта на героя и приказката емоционално се преплитат, той се идентифицира с героите и търси други измерения в живота си благодарение на Благолажовата история.

Наблюдава се наличието на двойна интрига – м/у косачите и Лазо и м/у Лазо и Пенка. Първата е изявена наи-вече словесно, а втората е тясно зависима и външно подклаждана от първата – в чисто психологически план тя звучи като вътрешен глас на героя,като въображение,което извиква болезнени и мъчителни картини:’Шумнати храсти затулят кладенчето.В тяхната зеленина се белее Пенкиното хубаво лице, а по него минава с милувка мъжка ръка...Чужда ръка...’ Фолклорно-митологичното начало поражда директна асоциация с човешката участ:’Една звезда се совна и проряза небето с огнена черта.../-Някой сиромах предаде дух.../-Я някоя млада булка се предаде другиму...’ При Е.П. природата като хармония или контраст неотклонно присъства в битието на героите:’Само щурците тихо и едногласно църкаха: Пенка, Пенка, Пенка...’

От градиращата болка на Лазо струи един неразгърнат,неизразен с думи,но внушен размисъл за любовта – мечта и реалност,за нравствените стойности и


Други реферати:
Община Свищов
Минералните води и развитието на Девин
Методика на разработване на курсова работа-Туристически ресурси на община Габрово
Лизинг и франчайзинг в туризма
Кърджалийски скални пирамиди


Изтегли рефератаКърджалийски скални пирамиди - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия