Стомано бетонни изделия

Производство на стомано бетнонни изделия.

1.Технологична характеристика-комплексен процес състоящ се от прости.

а)производство на бетонната смес

б)производство на армировачни изделия

в)формуване на елементите-сложен процес обхващащ няколко прости.

-полагане на армировката в кофражна форма, след нейната подготовка и бетониране.

г)топлинна обработка- чрез паронагряване(ускорено втвърдяване на бетона)

д)изпълнение частично на някои довършителни работи(шпакловка, облицовка, мазилка, декофриране и складиране на елементите)

2.Основни понятия

а)технологичен пост-място което е оборудвано с необходимите машини, инструменти и материали.

б)технологична линия-подреждането на постовете в строго определен ред за извършване производството на даден елемент

в)технологичен ритъм-времето за което се извършва дадена строителна операция на един технологичен пост

3.Технологична схема на производство.

а)стендова-прилага се на открити полигони за елементи с голямо тегло или дребноразмерни в малки количества, кофражните форми са неподвижни. всяко специализирано звено преминава през всяка кофражна форма в технологична последователност. Армировката и бетона се подават с портален кран. Продължителносста на престояване на цялото звено е в зависимост от сложността на операцията.

б)агрегатна-обособени са технологични постове за различни строителни операции, всяка кофражна форма се пренася последоваелно на всеки технологичен пост, където се извършва следната операция. Използва се при елементи с голяма серийност. технологичния ритъм е в зависимост от сложността на операцията.

в)конвертна-кофражните форми са поставени върху вагонетки движещи се по релсов път. Технологичните постове са неподвижни, през определен интервал от време, вагонетките едновременно се задвижват и преминават на следващия пост. Времето за престой е еднакво. При тази схема се изисква висока трудова и технологична дисциплина.

4.Изисквания към кофражната форма.

-изключителна гладка обвивка

-лесно сглобяване и разглобяване

-да не се деформират.

-продължително да се използва една и съща форма

-изключително точно изготвяне на формата по размери

5.Видове кофражни форми

а)според материала-дървени, метални, комбинирани, пластмасови, бетонни, стоманобетонни

б)според начина на предвижване- подвижни, неподвижни и преместваеми

6.Формуване-сложен процес

а)почистване, сглобяване и напръскване на кофражната форма.

б)полагане на армировката, закладните части и фиксатори.

в)бетониране-освен познатите начини за оплатняване се използват вибромаси, центруфогиране и валцуване с помоща на метални тръби.

7.Ускорено втвърдяване чрез попарване-режима през който минава е следния

а)период на овлажнявне-1-4 часа

б)период на повишаване на температурата, чрез пара 60-8- градуса, като време 3-4 часа.


Други реферати:
Родовия свят в Дервишово семе и Преди да се родя
Стихии на Елисавета Багряна
Социалното страдание в Яворовата поезия
Смисълът на завръщането в родния свят според Дебеляновите творби Скрити вопли и Помниш ли
Сън за щастие


Изтегли рефератаСън за щастие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия