Стопанството на Англия в края на 19 и началото на 20 век

на населението. Животновъдството, е по-селно разв.от селск.с-во В края па XIX век Англия става първата колониална империя в света.


Други реферати:
Безплодие при овощните растения
Корени на лозята
Лозарство-сортове грозде
Мениджмънт в земеделието
Зеленчукопроизводство


Изтегли рефератаЗеленчукопроизводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия