Стопанството на България след Първата Световна Война

233. БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО


Учебни целиСЛЕД ЗАПОЗНАВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ГЛАВА ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ :


  • Да се запознаете с икономиката на българското стопанство в периода между двете световни войни.

  • Да научите за икономическите последици от участието на България във войните.

  • Да се запознаете със специфичното икономическо развитие на страната при управлението на БЗНС.

  • Да проследите етапите на стабилизация и кризата в българското стопанство (1924-1929; 1929 – 1934 г.).

  • Да се запознаете с върховите постижения на българското стопанство в навечерието на Втората световна война, които са и върхови за целия капиталистически период.3.1. След Първата световна война (1918 - 1923 г.)

С подписването на Солунското примирие (29.1Х.1918 г.) България излиза от Първата световна война. Нейното стопанство е обхванато от разруха. Раз­строени са селското стопанство, промишлеността, търговията, кредитът държавните финанси. Производството е силно спаднало под довоенното рав­нище. Страната се намира в остра продоволствена криза.


Други реферати:
Парите като институция
Парична политика при фиксиран валутен курс
Планиране на приходите в бюджета
Платежен баланс
Платежни услуги


Изтегли рефератаПлатежни услуги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия