Стопанството на големите европейски държави и САЩ след индустриалния преврат до 70-те години на 19 век

Стопанска История


Лекция №1


Стопанството на големите европейски държави и САЩ след индустриалния преврат до 70-те години на 19 век


В някои Италиански републики в края на 16 век възниква Манифактурен капитализъм .

Индустриалния преврат (индустриалната революция) означава процес на изнамиране и внедряване на машините в производството , т.е. манифактуризиране производството при използване на ръчен труд се заменя от фабричното производство . В разглежданите държави този процес протича през разглежданите исторически периоди . Една същност – най-рано започва в Великобритания приблизително към (1785-90г.) и приключва към 1830г. В САЩ и Франция индустриалния преврат започва по-късно (1790-1800г.) и приключва към средата на 19 век (САЩ-1840г.)

В Балканските страни е с началото на 19 век и приключва до първата Световна война .

Според някои Европа започва да става по привлекателна след индустриалната революция . Дотогава по-развитите страни са Китай и Османската Империя .


1.Стопанството на Англия в (1785-1870г.) Предпоставките тук да започне индустриален преврат са :

* Типичната за Англия аграрна революция , която спомага за завършване процеса на „огражденията” (в началото на 17 век).

„огражденията” – аристокрацията освобождават от зависимост селяните , част от продукцията е за замевладелците . Те получават откуп и ограждат своите имения и се занимават с живодновъдство , отделни селяни остават безработни . Отиват в града и има евтина работа ръка .

* натрупване на капитали – от екплотация (Англия , Испания)

Други важни технологически открития са : откриване на процес на топене на желязо в специални пещи . Откриване на метод за получаване на стомане чрез смесване на каменни въглища и стъкло . Машини за очистване на памука и други .Други реферати:
Спиридон Палаузов. Приноси в областта на бълг. история
Фактори за развитието на българската историопис през 60-те и 70-те години на 19в. (третият период)
Христианизация на Българския народ през управлението на хан(княз) Борис I Михаил (852-889)
Цар на всички българи и ромеи–Симеон І
Управление на БЗНС


Изтегли рефератаУправление на БЗНС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия