Стопанството на Русия в периода на утвърждаване и развитие на капитализма до 70-те години на 19 век

В резултат на жестоката експлоатация и поради факта, че ИР все още почти не е разгърната в западните държави, през втората половина на 18 век Русия застава на първо място в света по производство на цветни метали. Важно място заема текстилната промишленост. Същевременно обаче продължаващото крепостно право на фона на разгръщащата се ИР на запад все повече задържа понататъшното капиталистическо развитие.

2.Криза феодално-крепостната система и отмяна на крепостното право - в края на 18 век поради редица причини в Русия липсват условия за извършване на ИР:

- Буржоазията е слаба и настроена верноподанически (лоялна е към държавата);

- В градовете липсва работна сила;

- Централната власт разполага със силна войска.

След загубата на Кримската война новият цар Александър ІІ и управляващите среди обмислят реформи и то най-вече процедурата по отнемане на крепостното право. Това става през февруари 1861г. Чрез царски указ селяните са обявени за свободни, чрез изплащане на определен откуп. На тази част от тях, които нямат пари за откупа, по законов път им се отпускат заеми. В почти всички случаи селяните получават по малко земя, отколкото са обработвали. Под Формата на така наречените отрязъци за собствениците остава 20% - 25% от досегашната земя. Акумулираните средства те използват за закупуването на машини.


Други реферати:
Технически науки
Транспортни средства
Фигурите от висшия пилотаж
Термично и химикотермично обработване на стомани
Фирмена Култура


Изтегли рефератаФирмена Култура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия