Стратегическо планиране

Стратегии на алианса


Няма фирма, която в съвременните условия на технологичния прогрес да запази първенство.Това подтиква да се търси сдружаване.Стратегиите на алианса са ново явление.

Алианс-асоциация между множество конкуриращи се предприятия, при която избират да ръководи общ проект, като координира своята компетентност, средства и ресурси.Вместо да се сливат предизвикват това, че с използването на стратегии на алианса фирмите запазват своето положение.

Следователно: Стратегиите на алианса са нещо различно от сливания.те имат различни форми:

1.Съчетаващ алианс- Изработва се общ елемент, прилага се обща стратегия, създават детайли намиращи приложение в редица други производства.Това, което осигуряват е осигуряване на предимства,икономия на мащаба.Наблюдават се в развойни дейности и при производство на различни детайли, възли с възможност за използване в много производства.Такова предприятие е например „Терем”.

2.Адитивен алианс- При него се използват детайли, възли от различни фирми за производство на готово изделие.

3.Допълващ алианс- При него мощностите, които притежава дадена фирма се използват в осъществяване на етап производството в друга фирма: магазини на складова мрежа на една фирма се използва като такава от друга фирма.Различни видове алианс се практикуват, за да се развие този тип стратегия.

Предимства:Схематично биха могли да се представят:

  • осигурява трансфер на компетентност на технологиите

  • по-добър контрол

  • постигат се условия за концентриране във вземането на решения

  • те имат това предимство, че позволяват всички тези ефекти да се постигнат в условия на обратимост на решенията.


Други реферати:
Диагностика и насоки за развитие на ФРЕШ КЪМПАНИ АД
Връзки и взаимодействия между дейностите по определяне на трудовото изпълнение и определяне на работните заплати в организацията
Външна и вътрешна среда на организацията-фактори, параметри, методи за анализ и оценка
Идентифициране на нуждите от обучение на студентите
Мениджмънт на човешки ресурси


Изтегли рефератаМениджмънт на човешки ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия