Стратегическо планиране


Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони


ЛЕКЦИЯ

ДЕЙНОСТ 2 ЗАДАЧА 2

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА, АНГАЖИРАН С ПОДГОТОВКАТА НА СМРТЕМА: СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за стратегическо планиране, както и придобиване на знания и формиране на умения за извършване на анализ на потребностите и изясняване ролите на местния работен екип

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  • Придобиване на знания и умения за реализиране на стратегически план на местно ниво

  • Придобиване на знания и формиране на умения за извършване на анализ на потребностите на местно ниво

  • Изясняване на ролята на местния екип

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Днешното обучение представя същността и съдържанието на стратегическото планиране като процес, отделните етапи като последователност, съдържанието на тези етапи и тяхната взаимовръзка Вие ще имате възможност до участвате в процеса на планиране, всички заедно ще работим за формулиране на визия и мисия на местното развитие на общината Затова е много важно всеки да знае каква е неговата роля в този процес и как той ще до обогатява тази роля, ще и придава нови щрихи и ще я прави по-пълна с живот за отчетена, добре свършена работа

Основен акцент в днешното обучение ще поставим на анализиране на външната и вътрешна среда като част от процеса на планиране Ще се опитаме да изясним основните подходи за реализиране на този анализ
Други реферати:
Разсъждения върху Хамлет
Хамлет
Хамлет-Прекъснатият диалог
Хамлет-монолози
Хамлет-носител на типичните черти на човека от епохата на Ренесанса


Изтегли рефератаХамлет-носител на типичните черти на човека от епохата на Ренесанса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия