Стратегическо управление-лекции

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА


Игор Минцбърг определя стратегията като системен подход който дава на сложната организация общо направление на развитие и балансираност на това развитие.


Всяка стратегия е план за дългосрочно развитие на организацията.


Минцбърг - Стратегията се разглежда като пет П

Стратегията в най общ смисъл е винаги средство за постигане на дадена цел. Според Минцбърг стратегията може да се оредели като се използват концепцията за петте П-та според която стратегията може да се разглежда като:

 • план - стратегията като план - стратегията се разглежда като съзнателна и преднамерено разработена последователност от действия.; като пътеводна линия към която се придържа фирмата във всяка ситуация. следователно стратегията има две характеристики:

 • създава се предварително преди началото на действията;

 • разработва се съзнателно и с определена цел. Т.е. стратегията е предварително формулирано намерение което подлежи на осъществяване.

 • патерн или модел на поведение - стратегията като модел на поведение - тази концепция се формира за да се опише обстоятелството че много фирми нямат официален стратегически план, т.е. на практика като че ли не формират предварителни намерения за действия но в тяхното минало поведение може да се открие спазването на определен модел на поведение. Разграничаването на стратегията като план и като на модел на поведение ни позволява да разграничим два вида стратегии:

 • съзнателни стратегии при които се реализира предварително замисленото и

 • спонтанни стратегии при които се следва някакъв модел на поведение без предварително обмисляне.

 • като позиция - тази концепция изразява разбирането на стратегията като отношение на организацията към външната среда и най вече към нейните конкуренти. Стратегията е насочена към избиране на такава позиция при която фирмата може да избегне своите конкуренти.

 • като перспектива - (най трудното определение на Минцбърг) "Тази концепция изразява обстоятелството че същността на стратегията се определя не само от избраната позиция но и от формиралия се начин на възприемане на света. Някой организации възприемат света като променящ се и акцентират върху разработването на нови продукти и нови технологии. Други организации приемат света като стабилен и неподвижен и винаги се ориентират към отдавна формирали се пазари. Стратегията може да се разглежда като колективно разбиране на начина по който е устроен света. Или като привързаност към определен начин на действие, на реакция. Стратегията е перспектива която се споделя от всички членове на организацията в техните намерения и действия."

 • прийом - в този контекст стратегията се разглежда като маневра за надхитряване на конкурента.


Кенет Ендрюс - според него корпоративната (организационната) стратегия това е патерн модел от вземане решения който:

 • определя и разкрива целите и задачите на фирмата

 • задава нейната основна политика и планове за реализация на поставените цели.

 • определя сферата на бизнес в която е съсредоточена основната дейност на фирмата.

 • определя типа икономическа и човешка организация към която се придържа или към която е склонна дадената корпорация.

 • определя природата на икономическите и извън икономическите постижения които организацията има намерение да предложи на акционери, наемни работници, потребители и обществото като цяло.


Други реферати:
Подкупът-цел или средство в бизнеса
Осигурително бреме
Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация
Социални аспекти на членството в ЕС за новоприети държави
Демографска политика


Изтегли рефератаДемографска политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия