Стратегията формулира стратегическите цели на развитието на областта за периода от 2005-2015 г


ЮГОЗАПАДЕН У Н И В Е Р С И Т Е Т

НЕОФИТ РИЛСКИ”

БЛАГОЕВГРАД


Правно-исторически

факултет
К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема: Търговско представителство. Обща характеристика. Видове – външно и вътрешно представителство.
Други реферати:
Алтернативни източници на енергия
Изводи по Бюджет и бюджетна политика
Горене и горива
Инвестиции
Злато


Изтегли рефератаЗлато - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия