Строеж на атома

21


СТРОЕЖ НА АТОМА


1. Атомно ядро – градивни частици.


ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ НА РЪДЪРФОРД


Понятието молекула е въведено от италианския химик А. Авогадро през 1811 г. Според него молекулите са изградени от атоми: молекулите на простите вещества – от еднакви атоми, а на сложните вещества (химичните съединения) – от различни атоми.

Развитието на науката в края на XIX и началото на XX век довежда до разкриване сложния строеж на атома.


В края на XIX век английският физик Дж. Томсон изучава преминаването на електричен ток с високо напрежение през разредени газове и показва, че от отрицателния полюс (катода) се отделят частици. Те имат един отрицателен заряд и маса 1/1860 от масата на водородния атом. Тези частици са наречени електрони.

През 1896 г. френският учен Анри Бекерел открива, явлението радиоактивност. Според него някои минерали, съдържащи елемента уран, излъчват невидими лъчи, предизвикващи потъмняването на фотоплака.

Именно тези открития доказват, че атомите са сложни частици.

По-късно Мария и Пиер Кюри изучават това явление и установяват, че лъчението се дължи на самоволно разпадане на атомите на урана. Това явление е наречено естествена радиоактивност и по-късно е наблюдавано и при други атоми на химични елементи.


Естествената радиоактивност както и някои други открития във физиката и химията променят съществуващите представи за атома като неделима частица.

През 1913 г. английския химик Е. Ръдърфорд предлага планетарен модел за строежа на атома. Той облъчва тънки метални пластинки с -частици (т.нар. хелиеви ядра имащи относителна маса 4 и два положителни зарядa 24He ). Ръдърфорд установява, че от насоченият тънък сноп -частици:-частици, които не се разсейватРазсеяни-частици

(вж. Фиг. 2, стр.9, М. Кирилов, ПП 2002 г.)

1) болшинството преминават през пластинката без отклонение

2) една малка част се отклонява под различни ъгли.

3) една съвсем нищожна част - напр.1 на 10-20 000 отскача почти в обратна посока.


Въз основа на този опит Ръдърфорд прави следните изводи:

1) Атомът е проницаем и има прекъснат строеж.


Други реферати:
Проблема маленького человека в творчестве Н. В. Гоголя
Особенности русской кухни
Организация на североатлантическия договор.
Преговорите Европейски съюз - Русия по енергийната политика
Природният газ в геополитическата битка за Източна Европа


Изтегли рефератаПриродният газ в геополитическата битка за Източна Европа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия