Строителни машини

прави директно от управляващия панел.


Втора издърпваща част позволява движението на арматурата в обратна посока, след отрязване на програмирания размер, с цел огъване на втората страна при по профили с големи размери.


Хидравлична силова част с максимална инсталирана мощност 34 клу, управляваща функционирането на машината, спирачната система на станциите за

кангали и различните принадлежности.

Оборудвана с крилчата помпа за променлив поток, контролираща всички оперативни

части.

Стандартизирани хидравлични компоненти (Vickers-Bosch-Rexroth-Danfoss).

Вградена охлаждаща система с топлообменник (масло/въздух) и автоматичен

температурен контрол чрез термостат за осигуряване на възможно най-добри работни

условия.

Управляващ панел който представлява индустриален персонален компютър, управляващ и контролиращ цялата необходима информация за програмиране и функциониране на машината.


Цялата визуализирана информация на екрана е обединена в лесни за достъп "прозорци" и осигурява следните функции:

• Достъп до програмирането на всякакъв вид бигли или форми, състоящи се от максимум 28 дължини и 27 сгъвания;

• Достъп до вградената памет, където са запаметени различни форми, което позволява бързо програмиране чрез просто въвеждане на дължините на различните страни;

• Създаване на нови форми използвайки функциите на клавиатурата с незабавно изображение на мащабна скица на екрана;

• Изображение и запазване в паметта на позиционирането на изправящите елементи за всеки диаметър и качество на арматурата (девет различни позиции могат да бъдат запаметени за всеки диаметър арматура);

• Автоматично симулиране на огъващия процес на програмираната форма за проверка на възможността да бъде безпроблемно изпълнена;

• Автоматичен контрол на скоростта на изтегляне и огъване в съответствие с размерите на програмирана форма;

• Корекция на ъглите на огъване чрез потенциометър без прекъсване на работния цикъл;

• Непрекъснато променяне на скоростите на огъване и издърпване чрез потенциометър без прекъсване на работния цикъл;

• Непрекъснато променяне на спирачното време на станциите за изтегляне на материала чрез потенциометър;

• Възможност за проверка на правилното функциониране на всички оперативни устройства на машината;

• Достъп до сумираните производствени времена в паметта, които се регистрират автоматично за всяка изпълнена работна позиция.

• Възможност за програмиране и изпълнение на автоматична поредица от различни една от друга форми;

• Настройка на паузата между изпълнението на един детайл и следващия с цел осигуряване изнасянето на завършения продукт;

• Ръчен контрол на всички оперативни устройства на машината;

• Стандартен изход RS за свързване с външен компютър,което позволява свалянето на


Други реферати:
Социалните и нравствени проблеми в творчеството на Елин Пелин
Сравнение между Нежната спирала и Смъртта на една птица
Старогръцка лирика
Творчеството на Алеко Константинов-критика на следосвобожденската действителност
Творчесто на Николай Хайтов


Изтегли рефератаТворчесто на Николай Хайтов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия