Строителни машини


Доколкото гореспоменатите процеси трябва да се изпълняват по традиционния метод, това би изисквало циклите на рязане и огъване да се изпълняват на два различни типа машини (линии за рязане и огъване). Това означава преместване на материал при увеличаване на съответните производствени разходи. Освен това, винаги е трудно да се синхронизира производствения капацитет на стенда за рязане с този на стендовете за огъване, и следователно - трудно да се организира редовно производство във фабриката. SINTAX LINE 25 елиминира всички тези проблеми. Агрегатът извършва сгъването на бетонното желязо по искане и следователно доставя готово изделие, което незабавно може да бъде складирано в участъка за складиране.
Най-очевидните предимства на тази машина са:


-директно производство на готови изделия;

 • -редуцирано работно пространство;

 • -изискване за само един оператор;

 • -прецизни измервания;

 • -директно производство на готови изделия; • висока производствена скорост (на изтегляне на бетонното желязо) от приблизително 200 m/min;

  компланарност /едноплоскостност/ на сгъвките;

  възможност за огъване на големи профили и размери;

  възможност за изпълняване на сгъвки в рамките на познатите стандарти,
  чрез използването на огъващи щифтове до 200 mm, при кратко време на

  преиастройване

  бързо и автоматично производство на скрапов метал (дори на къси парчета);
  лесно програмиране на работни цикли.

  ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Капацитет на рязането и огъването: от 8 до 26 mm при бетонно желязо


  Други реферати:
  Методи на научното познание в обучението по математика
  Методика на обучението по математика
  Методиката на обучението по роден език като наука
  Предмет на педагогиката
  Педагогически условия, необходими за овладяване на познавателна култура, формиране


  Изтегли реферата  Педагогически условия, необходими за овладяване на познавателна култура, формиране - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия