Стругове с ЦПУ, въведение и възможности

СТРУГОВЕ С ЦПУ. ВЪВЕДЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗИТ 500Т”

3ІІ ГЛАВА - ПРОГРАМИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА ПРОГРАМНИ СТРУГОВЕ

І раздел - ПРОГРАМИРАНЕ СЪС CNC СИСТЕМИ “ЗИТ 500Т”, ”FANUC 5T”

Тема 1. Стругове с ЦПУ. Въведение и възможности.

1.1. Кратко описание на системата ЗИТ 500Т.

Произвежданите стругове с ЦПУ са изградени на базата на модерни концепции. Те се отличават с голяма точност на позициониране, висока стабилност и богати технологични възможности. Използваната за тяхното управлениe система “ ЗИТ 500Т“ е от тип CNC и предлага комфорт при обслужването, гъвкавост при настройката и набор от мощни цикли, които правят програмирането и настройката по-лесни, а програмите по надеждни.

Системата за управление “ЗИТ 500 Т” е лицензна от фирмата “FANUC” (Япония) на базата на модел “FANUC 5Т”. Командите G,M,S и други команди са съобразно международното стандартизиране на съдържанието и основните функции използвани при програмирането. Системата осигурява следните възможности за работа:

1.Запаметяване и редактиране на въведената програма; - програмата се въвежда от перфолента, като паметта дава възможност за съхраняване на програми с обща дължина на перфолентата - 10, 20 или 40 м.

  • Програмата може да се въвежда чрез клавиатурата на пулта на системата и се запаметява в паметта на системата. Това осигурява:

  1. Чрез тези възможности на системата се опростява програмирането, повишава се скоростта на тестването на програмата и се повишава ефективното време на машината.

2. Компенсиране на радиуса на инструмента. Програмира се контура на детайла, а системата пресмята траекторията на инструмента.

3. Използване на подпрограми - повтарящи се движения на инструмента, контури или типични обработки могат да бъдат записани и запаметени като подпрограми и да бъдат викани за изпълнение от различни места на главната програма.

4. Клавиатура и екран - клавиатурата на пулта за управление и екрана позволяват:

а) въвеждане и показване на програми;

б) настройване и показване на стойностите на компенсация и корекция;

в) показване на координатите по всяка ос и стойностите на М, S,T,F команди;

г) показване на съобщения и алармени сигнали;

5. Стартиране на програмата от определено място. Това дава възможност за подновяване на работата от определено изречение нататък. Използва се, когато по някаква причина сме принудени да спрем изпълнението на обработката и да извършим някакви ръчни операции, като счупване на инструмента, спиране на ел.ток, край на работното време и др.


Други реферати:
Обща морска политика на ЕС
Обща селскостопанска политика на ЕС
Общностна миграционна политика
Оперативната програма Техническа помощ
Опита на Полша за решаване на организационни проблеми при управление на структурни фондове и програми на Европейския съюз


Изтегли рефератаОпита на Полша за решаване на организационни проблеми при управление на структурни фондове и програми на Европейския съюз - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия