SWOT анализ

Лекция: 16.10.2006 г. Мениджмънт на финансовите корпорации

Преходът между визията и стратегията е най-важното. Този преход става по стандартен начин, наложен през 80-те години – определяне на стратегическите бизнесполета. Определянето им е резултат от SWOT анализ, който се допълва от сценарийните анализи и техники при активното участие на контролинга. Контролинга е управленска дейност между планиране и контрол. Служи за иновация на top мениджмънта. Контролинга установява причините за отклоненията от дефинираните стратегически цели, подготвя варианти на решения пред висшето ръководство, но не взема самостоятелни такива. Сценариите му имат за задача, да елиминират или да минимизират възможностите за ситуационно управление – на принципа “whatif” поведение – поведение “проба-грешка”. Чрез контролинга се минимизират ситуации, при които несигурността при top мениджмънта ще вземат връх над целевата ориентация, над прецизното ресурсно осигуряване на сделките. Когато се вземат решения за формулиране на бъдещите стратегически цели се изхожда от параметрите на околната среда – от влизанията на тези главни движещи сили, които са причина за нарастващите динамика, комплексност, несигурност.

SWOT анализа е насочен към:

  • Критичния анализ на силни и слаби страни;

  • Критичен анализ на околна среда, която генерира заплаха, но дава и шансове;

Обект на вътрешен анализ са досегашните резултати и причините да са такива. Търсят се тесните места в стратегическото управление. Дали това ще е неточна оценка на конкурента, нецелеви outsorsing и др. Внимание се обръща и върху фактора разходи, който засилва влиянието си в негативна посока. Натискът на разходите е поради две причини: което се изследва чрез cost/income.

Cost се дължи на повишаване разходите за поддръжка на персонала и повишаване разходите за инвестиции в нови информационни платформи. От тук натискът на разходите провокира outsorsing процес – решение за изнасяне на процеси и идеи, ресурси. Натискът на разходите провокира sorsing инициативи , т.е. мерки по съзнателно разкъсване на собствени стойностни вериги с цел вграждането им в чужди такива. Top мениджмънта е отворен за това дали ще предприема стратегически партньорства в бъдеще или не. Всички големи финансови институции са решени да предприемат такива. Това налага нови бизнес модели, взаимствани от другаде. Това е открита бизнес архитектура. Тя се вижда в продуктовата дистрибуция. Финансовите институции се убедиха, че не е целесъобразно да произвеждат сами вкъщи това което увеличава разходите. Търсят се решения, ако не на глобално ниво, то поне в дистрибуционната сфера. Производствената и дистрибуционната архитектура се отварят. Клиентът не се интересува от това кой е създал продукта, а под каква марка се предлага продукта. Маржовете в търговията с финансови продукти не се формулират от тези, които произвеждат, а от тези които доставят продукта. Това променя ценовите модели във финансовата сфера. Моделът cost+ е история вече. На негово място идват клиентско-центрирани модели, колкото по комплексни продукти се предлагат, толкова по-глобални модели на ценообразуване се създават. След 60-те години пазарната стратегия има нова парадигма, пазара не е на продукта а на клиента. Финансовите институции приеха клиентско-центрирани модели – в упрвление на връзките с клиента и др.

Income – на фона на нарастващия числител, приходите от сделки стагнират. Това се дължи на различни причини:

  • Ерозиращи маржове на финансовите пазари: лихвени, валутни, индексни спредове и др. потенциалът (зоната) където се очаква да се изнесе нe съществува;

  • Насищане на пазарите в развитите страни. Onshorning стратегиите са създадени на филиална мрежа там, където е седалището на корпорацията. Клиентът получава една и съща услуга. Чрез onshorning стратегията, финансовата институция пряко противопоставя продуктите и услугите си на конкурентите. Наситените пазари принуждават да се търсят други пазари – Азия + “развиващите се, но силно бълбукащи пазари” – Индия , Бразилия, където пазарът е голям, но и рисковете са големи;

  • Особеностите на финансовите услуги и тяхното копиране от конкурента са причина също за стагнация на прихода. Това води също до насищане на пазарния сегмент. В ерата на глобализацията водещите банкови концерни се ориентират към предлагане на структурирани финансови продукти, за големи фирми, но и за частни клиенти. За фирми се прилагат при финансовото подпомагане на процесите сливания и поглъщания.


Други реферати:
Ги дьо Мопасан-Бел Ами Образите в романа
Блага Димитрова-Жена
В приказния свят на мечтите
Майце си-Христо Ботев-анализ
Сън за щастие


Изтегли рефератаСън за щастие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия