Съгласната-Г – артикулационни упражнения

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

НЕОФИТ РИЛСКИ”

град Благоевград


ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТна тема:


Съгласната „Г” – артикулационни упражнения”

Изготвил: Проверил: доц. Павлов

Съвремената фонетика изучава говорния звук в следните 3 аспекта: артикулационен, акустичен и функционален. Звуковете имат


Други реферати:
Анимационен проект-Русе-култура и история
Учебна практика в базов обект
Икономика на туризма
Добри практики в екотуризма
Балнеоложки курорти в Република Хърватска


Изтегли рефератаБалнеоложки курорти в Република Хърватска - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия