Съюз Обществена подкрепа

съществуващи тагава съюзи (Червен кръст, Закрила на децата, Съюза за туберкуло­зата и пр.), най-значим бил Съюза „Обществена подкрепа”.

С влизането в сила на наредба-закон за обществено подпомагане у нас, се открила нова епоха в историята на българската благотворителност.2.Съюз „Обществено подкрепа” в системата на социалното дело в България


Първата проява на тази епоха било основаването на съюз „ Обществена подкрепа”, чиито устав бил вече утвърден. Неговата цел била да създаде единство и да обедини и съгласува дейността на всички дружества и съюзи в България, които подпомагат нуждаещите се от обществена подкрепа лица над 18 годишна възраст. И по този начин, съюзът ”Обществена под­крепа” допълвал съюза за закрила на децата, който трябвало да се нагоди на новосъздадените условия за да се създаде една непрекъената верига от обществено подпомагане в държавата от люлката до гроба. Съюзът за закрила на децата трябвал да поеме грижите, и за юношите (14—18 годишна възраст), както и грижите за професионалното обучение на недъгавите юноши (слепи, слабовиждащи,глу­хонеми и пр.) , които законът за задължитеното образование у нас не можел да обхване и им даде нуждната подготовка за живота. „Обществена подкрепа” имал клонове в провинцията.Така се свързвали административно с цялата страна. За тези клонове бил изработен специален устав.За да можело да обхване по-широк кръг немощни, недъгави и нуждаещи се от обществена подкрепа в цялата страна, управлението на съюза трябвало да се подраздели на отдели. Съгласно приетия устав и решението на учредителното събрание в този Съюз били създадени шест главни отдела за обществено подпомагане.


  1. Грижа за слепите;

  2. Грижа за глухонемите;

  3. Старчески домове и домове за немощни и недъгави;

  4. Пострадали от войните;

  5. Почивни домове;

  6. Общо подпомагане;


Всеки отдел си имал председател.Съюза „Обществена подкрепа” си имал и свойте приходи, най-главно от които били 5% от фонда „ За обществено подпомагане”. Подпомагането се изразявало в създаване на домове, домове-работилници и в индивидуално подпомагане. Подпомагането се ръководело от възрастта на нуждаещия се, неговото


Други реферати:
Фолклорът и поезията на младия Яворов
Банки и банков надзор
Ученият син и неученият татко-битови народни приказки
Банки и банково дело
Банков риск


Изтегли рефератаБанков риск - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия