Съпротива срещу промяната

СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРОМЯНАТА

Някога изпълнителните директори на големите организации имаха ясна и лесна цел пред себе си – стабилност. Акционерите се радваха на малко повече от планирания ръст на печалбата. Това не беше трудно постижимо за лидерите, тъй като много пазари бяха или затворени или неразработени. Цените бяха под контрол, хората бяха на работните си места, животът беше спокоен.

В последно време този сценарий се превръща по – скоро в идилия.

Ако видимостта на пазара, подвижността на работната ръка, глобалните парични потоци и комуникации не успяха да направят от промяната универсален организационен феномен, то глобалната криза със сигурност го направи. Промяна на стратегията, промяна на структурата, промяна на бонусните системи –фирмите са принудени да правят промени, а мениджърите да ги управляват. Служителите започнаха да недоволстват от загубата на старата стабилност. Това от своя страна предизвика безброй дискусии и семинари, на тема „справяне със съпротивата при промяна” в HR средите.

Съпротивата към промяна е нещо толкова стихийно, инстинктивно и трудно управляемо, че често мениджърите виждат във външния консултант единствения изход.

Всъщност съпротивата на служителите срещу промените в организацията е нещо обичайно. Тя е сигнал, че процесът на промяна вече е започнал. За да е ефективно управлението на съпротивата, обаче трябва да започнем да мислим за него много преди този момент. Успешната промяната е свързана с управлението на различни организационни, групови и индивидуални фактори. Понякога дори само осъзнаването и разбирането на тези фактори дава ключа за справяне със съпротивата у служителите.

Предлагам ви да разгледаме ключовите за справянето със съпротивата фактори:


Организационни фактори

До голяма степен бихме могли да предвидим хода на промяната и силата на съпротивата, която тя ще предизвика само като разгледаме ресурсите, с които разполага организацията.

Трите основни фактора, от които зависи успешното налагане на промяната са добро планиране, подходящи умения за реализиране на плана и ефективна комуникация. Това са и факторите, които определят потенциала на компанията да се справи със съпротивата.


Други реферати:
Дистрибуция
Въведение в маркетинга
PR връзки с обществеността
Избор на доставчик
Лидерство в управлението


Изтегли рефератаЛидерство в управлението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия