Сърдечно-съдова система

СЪРДЕЧНО – СЪДОВА СИСТЕМА


МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО


Сърцето и големите кръвоносни съдове на основата му се представят като еднородна силна сянка в сянката на средостението, разположена между двете по – слаби сенки на белодробните полета. Сред нея не могат да се различат точно сенките на отделните части на сърцето и кръвоносните съдове. При заболяване на сърцето и големите кръвоносни съдове настъпват по малки или по – големи промени в големината , формата и положението им, които се отразяват върху рентгеновия им образ.По тях съдим за настъпилите болестни промени.

Сърцето и големите кръвоносни съдове могат да се изследват чрез различни образни методи.


КОНВЕНЦИАЛНИ РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ


Рентгеновото изследване на сърцето и съдовете му започва с рентгенография и рентгеногоскопия.Основните положения , при които се изследва сърдечно – съдовата сянка са:

  1. Задно – предно положение – изследвания застава с гърдите към филма или екрана .

  2. Предно – ляво или предно – дясно положение – лявото или дясното рамо се допират до филма ( екрана ), като сключват ъгъл около 50 градуса .

  3. Ляво или дясно странично положение.

Получават се данни за положението ,формата ,големината , а чрез рентгеноскопия и за пулсациите на сърцето и съдовете , също за формата на гръдния кош, заболявания на белите дробове, които се отразяват върху сърцето и съдовете му, положението на диафрагмата и гръбначния стълб.

Днес при възможностите на съвременната образна диагностика, телерентгенографията и телерентгеноскопията и кимографията почти не се използват.Кимографията е метод за регистриране на пулсациите на сърцето и съдовете . Върху рентгенкимограмата се получава сянка на сърцето и съдовете, чиито контури са във вид на зъбци.По големината, формата, амплитудата и разпределението на кимографските зъбци се получава представа за силата , честотата и ритъма на съкращение на различните сегменти на сърцето и съдовете.

Рентгенографията на сърцето се прилага и с едновременно контрастиране на хранопровода за отчитане, на оголемени, предимно леви сърдечни кухини в лявата коса или страничната проекция.

Томографията и зонографията са допълнителни нативни методи за послойно изследване на сърцето, също използвани днес все по – рядко. Получава се информация за сърдечните кухини, бифуркацията на трахеята, белодробните хилуси и големите съдове.Зонографията е предпочитан метод за оценка на белодробната хемодинамика.

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА

ТОМОГРАФИЯ


Въвеждането на секторната ехокардиография позволи да се получават двуразмерни образи в реално време, с което се създадоха отлични условия за неинвазивна визуализация на клапните пръстени и на сърдечните кухини, както и условия за оценка на движенията им. Съчетаването на двуразмерния образ с Doppler даде възможност да


Други реферати:
Косвени данъци
Имуществени данъци в Република България
Инвестиционен портфейл
Източници на финансиране
Местни публични блага и тяхната специфика


Изтегли рефератаМестни публични блага и тяхната специфика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия