Същност, функции, обхват и субекти на публичните финанси

Същност, функции, обхват и субекти на публичните финанси

1. Същност на публичните финанси

Публичните финанси представляват съвкупност от парични отношения, възникващи при всички входящи и изходящи парични потоци, с които е свързана държавата с другите икономически субекти. В тесен смисъл на това понятие същността на публичните финанси се свързва само с еднопосочни парични отношения, при които участието на държавата не е свързано с обратно движение на пари.Входящи парични потоци


Държавата Други икономически субекти


Изходящи парични потоци
1. 2. Функции на публичните финанси

Основните функции, които изпълняват публичните финанси са:

 • акумулираща функция – тя дава представа за фундамента на онази част от паричните отношения, която е свързана с входящите парични потоци, т.е. с приходите на държавата.

 • инвестиционна функция - тя дава представа за фундамента на онази част от паричните отношения, която е свързана с изходящите парични потоци, т.е. с разходите на държавата.


1.3. Обхват на публичните финанси

По своя обхват публичните финанси включват паричните отношения, които имат за своя основа всички съставни части са входящите и изходящите парични потоци на държавата.

Основните съставни части на паричните отношения, които са свързани с входящите парични потоци, са преди всичко паричните отношения, отнасящи се до:

 • данъчните приходи;

 • данъкоподобните и неданъчните приходи;

 • държавните заеми;

 • конфискациите, глобите и лихвите.

Основните съставни части на паричните отношения, които са свързани с изходящите парични потоци, са преди всичко паричните отношения, свързани с:

 • разходите за управление;

 • военните разходи;

 • разходите за социално-културни дейности;

 • обслужването на държавния дълг;

 • стопанските разходи.


1.4. Субекти на публичните финанси


Други реферати:
Брестовица (Област Пловдив)
Науката-роля и място в дейността на човека и обществото
Води на България
Използване на топогравски карти
Кратка характеристика-оценка на община Видин


Изтегли рефератаКратка характеристика-оценка на община Видин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия