Същност и форми на кооперирането. Кооперативни принципи

СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА КООПЕРИРАНЕТО. КООПЕРАТИВНИ ПРИНЦИПИ

Наричаме икономическата категория коопериране като съвместно действие или поведение на сътрудничество, насочено за постигане на взаимно изгодна цел или за постигане на обща полза или награда. Това определение се мотивира от икономически интереси. Кооперирането е доброволно и принудително. То може да бъде формално и не формално. Кооперирането се прилага в дейността на човешките групи и е насочена напред за постигане на определен резултат, от който всички участници имат изгода. Считаме, че кооперирането се мотивира от интереси и това е същността на доброволното коопериране. Така не се включват всички форми на коопериране на бизнеса, но социалните организации не са обект на изследването ни, а само организационните структури на бизнеса. Освен това една обществена социална структура се поддържа с принуда и насилие.

Доброволното коопериране върху взаимен икономически интерес за всички участници е широко разпространената практика в агробизнеса. Всяко нарушаване на икономическите интереси е не възможно за кооперирането не само защото се нарушава доброволността, но и защото се полагат причините за неговото прекратяване. Истинско коопериране има само на доброволен принцип. В агробизнеса доброволно и продължително коопериране има само там, където има взаимни икономически интереси за всеки от участниците. Кооперирането съществува сред хората като форма на поведение. В бизнеса кооперирането е икономически интерес. Формите на коопериране между хората са различни. По-важните от тях са:

  • Автоматично коопериране. Автоматичното е това коопериране, с което се постига резултатът, по-добър за всеки отделен участник. То не се планира и често даже не се забелязва от самите участници. Пример за тази форма са автоматичните опашки на автобусните спирки, в магазините и пред гишетата за билети. Тази форма на коопериране често се среща в ежедневния живот. При нея има малко или никакво взаимодействие и общуване между участниците. Това кооперативно поведение е от обща полза при конкретната ситуация за случайно попадналите в нея хора.

  • Спонтанно коопериране. Спонтанната форма на коопериране е една от най-старите в човешките взаимоотношения форма на коопериране. Тя още


Други реферати:
Христианизация на Българския народ през управлението на хан (княз) Борис I Михаил (852-889)
Български книжовен правоговор
Християнизация на България при княз Борис I (852 – 889)
Видове грешки в българския език
Цар Йоан Асен 2


Изтегли рефератаЦар Йоан Асен 2 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия