Същност и функции на данъка

Същност и функции на данъка 21.1. Същност на данъка

Същността на данъка може да се разглежда в икономически и правен аспект. В икономически аспект данъкът е част от доходите на физическите и юридическите лица, която безвъзмездно се изземва и предоставя на държавата и общините за покриване на своите разходи.

Той обхваща доходите както на участниците в производствения процес, така и незаетите в тази извънпроизводствената сфера. При това на облагане подлежат доходите, получени след първичното разпределение на брутния вътрешен продукт. Данъкът се появява и като форма на прехвърляне на собственост върху вещите и имуществата от едни лица на други.

От правна гледна точка данъкът е законосъобразно, безвъзмездно и задължително плащане на физическите и юридическите лица в полза на държавата и общините.

Законосъобразният характер на данъка означава, че данък може да бъде

въведен, видоизменен или премахнат само с закон. Всички останали

28


Други реферати:
Развитие на хотелиерството в к.к. Слънчев бряг
Oрганизация на облагане с корпоративен данък в България
Нетна стойност
Обща теория на държавните заеми (ДЗ) и управление на държавния дълг
Платежно посредничество. Форми на разплащане


Изтегли рефератаПлатежно посредничество. Форми на разплащане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия