Същност и История на компютрите

Същност и История на компютрите


1. Аналитичната машина на Чарлз Бебидж

През 1833 г. Чарлз Бебидж, преподавател по математика в Кебмридж, измисля една сметачна машина, способна да прави всичко сама. Неговата “ Аналитична машина ” е един истински компютър: трябвало е да функционира с помощта на парен двигател и да има размерите на футболно игрище. Замислена е да изпълнява непрекъснати поредици от изчисления, както и да има едно вътрешно съхранение на числата.

2. Машината за преброяване на Холерид

През 1880 г. Холерид използва за пръв път перфокарти и една самородна машина за картотекиране по пол, възраст и произход населението на САЩ. Няколко години по – късно фирмата на Холерид се обединява с малко предприятие от Ню Йорк и създава фирмата IBM.

3. Компютърът на Джон Атанасов

През 1939 г. 34-годишен, Джон Атанасов със субсидия от 650 $ и един помощник – инженер Клифърд Бери, създават първия в света електронен цифров компютър наречен АВС. Той работи върху изобретението си до 1942 г. АВС на Атанасов е създаден с 300 електронни лампи и е програмиран да решава системи от 30 уравнения с 30 неизвестни.

4. Машината ENIAC

През 1945 г. учените Джон Моучли и Джон Екърт заимстват идеите и принципите на устроиството на АВС на Джон Атанасов и създават с 18 000 електрони лампи и 200 човека помощен персонал машината ENIAC. Тази машина е сътворена във връзка с производството на водородната бомба и за изчисляване траекторията на артилерийски снаряди.Кратка история за живота на Джон Атанасов

След Априлското въстание бащата на Джон Атанасов заминава за Америка. Там той се дипломира през 1901 г. като електроинженер. Оженва се за учителка по математика и имат 10 деца.


Други реферати:
Тристепенен метод за пречистване на отпадни води
Туризъм и пустини
Увеличаване, намаляване площта на блатата-рискове
Управление на безопасността на храните при тяхната термична обработка
Управление на отпадъците


Изтегли рефератаУправление на отпадъците - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия