Същност и зараждане на капитализма в Европа

Същност и зараждане на капитализма в Европа.

От края на XVвек започва късното средновек.Това е период на разложение на феод.стоп.и зараждане на капитализма.Възникват нов тип производ. отношения в които главна роля играят собствениците на капитали.Предпоставки за зараждане на капитал.1)По нататъчно развитие на производствените сили.През 16в.във вс.отрасли били осъвършенствани оръдията на труда.Осн.видове енергий които били използвани-чов.сила,водата,вятъра.Появяват се първите доминни пещи за получаване на чугун.При повторно нагряване с дървени въглища,чугуна се превръща в стомана.Направени били и други подобрения-изработването на книгопечатането през 15в.,а през 16в на гр.кули били изработени часовниците.Праз 16в вече имало около 100 нови отрасли.Това води до засилване на стоково-пар.отношения.Това е времето на Ренесанса с неговият хуманизъм,с вниманието към отделната личнист,издигане на политич.и граждански права.Религията се отделя от д-вата и от политиката.Тя е против разкоша и лукса.

Великите геогр.открития(ВГО)-понятието е въведено от Хумболд през 1808г.ВГО са резултат от цялостното обществено и иконом.развитие на Европа.Порадо превземането на турците и арабите-прекъсва търговията,следоват.европейците трябва да търсят нови пътища към Индия(Изтока).ВГО-откриване на Америка(1492г-Колумб),откриване на пътя за Индия(1498г В.Дагама),нос Добра надежда(Вартоломей),околосветското пътешествие(Магелан-1519-1521г.)ВГО водят до появата на завладяването на колонии,създаването на колониална с-ма.Най-голямата кол.с-ма е Испания-83% от свт.добив се присвоява от Испания.

Огранизирането на кап.производство зависи от 2 условия:1)Наличие на свободни наемни работници,които са готови да продават раб.си сила и 2-ро наличието на свободни капитали,които да бъдат инвестирани в производството.


Други реферати:
Пищови за лидество и мотивация
Работа на мениджмънта
Работа с кадрите
Решения за бизнес стратегия
Роли на мениджъра


Изтегли рефератаРоли на мениджъра - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия